Akta Timbang Tara 2005 (Akta 646) & Akta Pengantaraan 2012 (Akta 749) [Hingga 5hb November 2019]

  • RM29.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Timbang Dan Sukat 1972 (Akta 71)
Peraturan-Peraturan Dan Perintah-Perintah 
Weights And Measures Act 1972 (Act 71) 
Regulations And Orders
[Hingga 5hb November 2019]
Suatu Akta untuk memperbaharui undang-undang yang berhubungan dengan timbang tara domestik, mengadakan peruntukan bagi timbang tara antarabangsa, pengiktirafan dan penguatkuasaan award dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Mengandungi:
Akta Timbang Tara 2005 (Akta 646)
Arbitration Act 2005 (Act 646)
Akta Pengantaraan 2012 (Akta 749)
Mediation Act 2012 (Act 749)

We Also Recommend