Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) dan Kaedah [Hingga 20hb Mac 2018]

  • RM29.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 

(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) 

Dan Kaedah-Kaedah
&
Administration Of Islamic Law 
(Federal Territories) Act 1993 (Act 505) 
And Rules 
 
[Hingga 20hb MAC 2018]
 
Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan suatu undang-undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan dan pentadbiran undang-undang Islam, penubuhan dan organisasi Mahkamah-Mahkamah Syariah, dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Mengandungi:
Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505)
Administration of Islamic Law (Federal Territories) Act 1993 (Act 505)
Kaedah-Kaedah Baitul Mal (Wilayah Persekutuan) (Perbelanjaan dan Penggunaan) 1980
Baitul-Mal (Federal Territory) (Expenditure and Utilisation) Rules 1980
Kaedah-Kaedah Darul Kifayah 1987
Darul Kifayah Rules 1987
Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Kariah Wilayah Persekutuan 1987
Federal Territory Jawatankuasa Kariah Rules 1987
Kaedah-Kaedah Dar Assaadah 1990
Dar Assaadah Rules 1990
Kaedah-Kaedah Peguam Syarie 1993
Peguam Syarie Rules 1993
Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam (Fi Bagi Perakuan Faraid) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2008
Administration of Islamic Law (Fee for Faraid Certificate) (Federal Territories) Rules 2008
Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah- Wilayah Persekutuan) (Cara Pendaftaran, Jagaan dan Pengajaran Mualaf) 2013
Administration of Islamic Law (Federal Territories) (Method of Registration, Care and Teaching of Mualaf) Rules 2013 
 

Find similar books to Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam : Akta/ Statutes
We Also Recommend