Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) dan Kaedah [Hingga 20hb Mac 2018]

  • RM29.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) 
Dan Kaedah-Kaedah
&
Administration Of Islamic Law 
(Federal Territories) Act 1993 (Act 505) 
And Rules 
[Hingga 20hb MAC 2018]
Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan suatu undang-undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan dan pentadbiran undang-undang Islam, penubuhan dan organisasi Mahkamah-Mahkamah Syariah, dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Mengandungi:
Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505)
Administration of Islamic Law (Federal Territories) Act 1993 (Act 505)
Kaedah-Kaedah Baitul Mal (Wilayah Persekutuan) (Perbelanjaan dan Penggunaan) 1980
Baitul-Mal (Federal Territory) (Expenditure and Utilisation) Rules 1980
Kaedah-Kaedah Darul Kifayah 1987
Darul Kifayah Rules 1987
Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Kariah Wilayah Persekutuan 1987
Federal Territory Jawatankuasa Kariah Rules 1987
Kaedah-Kaedah Dar Assaadah 1990
Dar Assaadah Rules 1990
Kaedah-Kaedah Peguam Syarie 1993
Peguam Syarie Rules 1993
Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam (Fi Bagi Perakuan Faraid) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2008
Administration of Islamic Law (Fee for Faraid Certificate) (Federal Territories) Rules 2008
Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah- Wilayah Persekutuan) (Cara Pendaftaran, Jagaan dan Pengajaran Mualaf) 2013
Administration of Islamic Law (Federal Territories) (Method of Registration, Care and Teaching of Mualaf) Rules 2013 


We Also Recommend