Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621), Peraturan-Peraturan dan Perintah (Hingga 5hb Disember 2017)

RM30.00 RM32.50 you save RM2.50
 
 
 

AKTA BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH 2002 (AKTA 621) 

PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH

MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS ACT 2002 (ACT 621) 
REGULATIONS AND ORDERS 
 
(HINGGA 5HB DISEMBER 2017) 
 
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi bantuan bersama dalam perkara jenayah antara Malaysia dan negara-negara lain dan bagi perkara-perkara berkaitan dengannya.

Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Details Contents Of Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621) :

Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621) adalah undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kerjasama dalam siasatan dan pencegahan jenayah antara Malaysia dan negara-negara lain. Akta ini juga memperuntukkan cara-cara untuk mengadakan tindakan undang-undang bagi kesalahan yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam jenayah lintas sempadan.


Di bawah Akta 621 ini, terdapat beberapa peraturan dan perintah yang diaturkan untuk mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Berikut adalah butiran mengenai peraturan-peraturan dan perintah yang digunakan dalam Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002:

Peraturan-Peraturan Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Langkah-Langkah Pembuktian) 2003 - peraturan ini merangkumi langkah-langkah yang perlu diambil semasa melakukan siasatan berkaitan dengan jenayah yang melibatkan dua atau lebih negara.

Perintah Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Permintaan Dan Pemberian) 2006 - perintah ini mengaturkan proses permintaan dan pemberian bantuan antara Malaysia dan negara-negara lain dalam menyiasat jenayah lintas sempadan.

Peraturan-Peraturan Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Cukai dan Biaya) 2008 - peraturan ini merangkumi kos-kos yang perlu ditanggung semasa melakukan siasatan berkaitan dengan jenayah yang melibatkan dua atau lebih negara.

Perintah Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Pembentangan Dan Pengedaran Dokumen) 2013 - perintah ini mengaturkan cara pembentangan dan pengedaran dokumen semasa permintaan bantuan siasatan jenayah lintas sempadan.

Peraturan Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Keberkesanan Kerjasama Antarabangsa) 2014 - peraturan ini mengaturkan penilaian keberkesanan kerjasama antarabangsa dalam menjalankan siasatan dan pencegahan jenayah lintas sempadan.

Peraturan-Peraturan Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Maklumat dan Dokumen) 2016 - peraturan ini mengaturkan maklumat dan dokumen yang perlu disediakan semasa memohon bantuan siasatan jenayah lintas sempadan.

Perintah Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Permohonan Untuk Kebenaran Memindahkan Tahanan) 2017 - perintah ini mengaturkan proses permohonan untuk kebenaran memindahkan tahanan antara Malaysia dan negara-negara lain dalam menjalankan siasatan jenayah lintas sempadan.

Dengan adanya peraturan dan perintah yang diaturkan di bawah Akta 621 ini, kerjasama antara Malaysia dan negara-negara lain dalam menyiasat dan mencegah jenayah lintas sempadan dapat dilaksanakan

Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621) Contains:

Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621)
Mutual Assistance In Criminal Matters Act 2002 (Act 621)
Peraturan-Peraturan Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2003
Mutual Assistance in Criminal Matters Regulations 2003
Perintah Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Triti Mengenai Bantuan Bersama Undang-Undang Dalam Perkara Jenayah) 2005
Mutual Assistance In Criminal Matters (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Order 2005
Find more books like Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621): Akta/Statutes
ISBN: 9789678926621
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller