Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621), Peraturan-Peraturan dan Perintah (Hingga 5hb Disember 2017)

  • RM32.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH 2002 (AKTA 621) 

PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH

MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS ACT 2002 (ACT 621) 
REGULATIONS AND ORDERS 
 
(HINGGA 5HB DISEMBER 2017) 
 
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi bantuan bersama dalam perkara jenayah antara Malaysia dan negara-negara lain dan bagi perkara-perkara berkaitan dengannya.

Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Mengandungi:

Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621)
Mutual Assistance In Criminal Matters Act 2002 (Act 621)
Peraturan-Peraturan Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2003
Mutual Assistance in Criminal Matters Regulations 2003
Perintah Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Triti Mengenai Bantuan Bersama Undang-Undang Dalam Perkara Jenayah) 2005
Mutual Assistance In Criminal Matters (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Order 2005We Also Recommend