Akta Had Masa 1953 (Akta 254) [Hingga 5hb Januari 2023]

RM12.00 RM12.50 you save RM0.50
 
 
 

AKTA HAD MASA 1953 (AKTA 254)

&
LIMITATION ACT 1953 (ACT 254)

(HINGGA 05HB JANUARI 2023) 

Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi had masa tindakan dan timbang tara.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Detailed Contents Of Akta Had Masa 1953 (Akta 254) :

Akta Had Masa 1953 (Akta 254) adalah undang-undang di Malaysia yang digunakan untuk mengawal had masa untuk pelbagai kesalahan jenayah. Undang-undang ini memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk menahan dan mengadili individu yang disyaki melakukan kesalahan di bawah undang-undang ini.

Berikut adalah beberapa butir-butir yang terdapat dalam Akta Had Masa 1953:

  1. Definisi- Undang-undang ini memberi definisi kepada beberapa perkataan, seperti "hukuman mati", "hukuman penjara", "ketua polis", dan lain-lain, yang digunakan dalam undang-undang ini.

  2. Had masa untuk pelbagai kesalahan- Akta Had Masa 1953 menggariskan had masa yang berbeza untuk pelbagai kesalahan jenayah, termasuklah kesalahan jenayah yang boleh dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara, dan denda.

  3. Kuasa ketua polis- Ketua polis mempunyai kuasa untuk menahan seseorang yang disyaki melakukan kesalahan jenayah, dan mengadili individu tersebut di bawah undang-undang ini.

  4. Permohonan had masa tambahan- Pihak berkuasa juga boleh memohon had masa tambahan daripada mahkamah bagi sesuatu kesalahan tertentu. Had masa tambahan ini boleh diberikan sekiranya mahkamah berpuashati bahawa kesalahan yang dilakukan itu memerlukan had masa yang lebih panjang.

  5. Penangguhan hukuman mati- Akta Had Masa 1953 memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menangguhkan hukuman mati yang dijatuhkan ke atas seseorang individu, sekiranya berlaku keadaan yang berpatutan.

  6. Pindaan- Undang-undang ini telah dipinda beberapa kali sepanjang tempoh berkuat kuasa. Antara pindaan yang dilakukan termasuklah menambahkan kesalahan jenayah baru yang tertakluk kepada had masa, dan juga memperkenalkan hukuman tambahan untuk kesalahan tertentu.

Namun, pada 10 November 2020, undang-undang ini telah digantikan dengan Akta Had Masa (Pindaan) 2019, yang memberi perubahan terhadap beberapa aspek dalam Akta Had Masa 1953. Antaranya termasuklah mengurangkan bilangan kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati, serta memperkenalkan had masa yang lebih panjang untuk kesalahan tertentu. Seiring dengan berjalannya masa, terdapat pindaan kepada Akta 254 untuk menjadikannya relevan dengan dinamika perundangan dan sosial yang berubah.

Akta Had Masa 1953 (Akta 254)  Contains:

Akta Had Masa 1953 (Akta 254)
Limitation Act 1953 (Act 254)

Find more books like Akta Had Masa 1953 (Akta 254): AKTA
ISBN: 9789678928540
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Save RM370.80
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
Save RM256.68
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller