Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2009 (Akta 699) dan Peraturan-Peraturan (Hingga 10hb Oktober 2013)

RM14.00 RM15.00 you save RM1.00
 
 
 

Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2009 (Akta 699) dan Peraturan-Peraturan

(HINGGA 10HB OKTOBER 2013)
 
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Bank Data DNA Forensik Malaysia, pengambilan sampel DNA, analisis forensik DNA, penggunaan profil DNA dan apa-apa maklumat berhubung dengannya, dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Detailed Contents Of Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2009 (Akta 699) dan Peraturan-Peraturan : 

Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2009 (Akta 699) adalah sebuah undang-undang di Malaysia yang memperkenalkan sistem pengenalpastian DNA dan penggunaan profil DNA dalam siasatan jenayah. Peraturan-peraturan di bawah Akta ini, dikenali sebagai Peraturan-Peraturan Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2010, menetapkan garis panduan bagi pelaksanaan Akta tersebut. Berikut adalah butir-butir utama Akta dan Peraturan-peraturan ini:

 1. Objektif
 • Objektif Akta adalah untuk memberi kuasa kepada polis dan pihak berkuasa undang-undang untuk mengambil sampel DNA daripada individu yang disyaki terlibat dalam jenayah, dan menggunakan profil DNA untuk mengenal pasti atau menolak kaitan individu tersebut dengan kes jenayah.
 1. Pengumpulan Sampel DNA
 • Sampel DNA boleh diambil dari individu yang disyaki terlibat dalam kes jenayah, termasuk dari tempat kejadian jenayah, peralatan atau barangan yang digunakan dalam jenayah, atau dari sesi temubual dengan individu yang disyaki terlibat dalam kes tersebut.
 • Sampel DNA juga boleh diambil dari individu yang telah dihukum kerana jenayah tertentu, seperti jenayah kekerasan, rogol, dan jenayah yang melibatkan pengedaran dadah.
 1. Penggunaan Profil DNA
 • Profil DNA yang dihasilkan daripada sampel yang diambil boleh digunakan untuk mengenal pasti atau menolak kaitan individu tersebut dengan kes jenayah yang disiasat.
 • Profil DNA juga boleh disimpan dalam pangkalan data DNA bagi kegunaan penyiasatan jenayah pada masa akan datang.
 1. Perlindungan Privasi dan Keselamatan Data
 • Perlindungan privasi dan keselamatan data adalah penting dalam Akta ini.
 • Individu yang memberikan sampel DNA mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana sampel DNA tersebut akan digunakan dan mempunyai hak untuk memohon penghapusan profil DNA mereka dari pangkalan data DNA pada bila-bila masa.
 • Pangkalan data DNA hendaklah dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan dan data peribadi individu hendaklah disimpan dengan selamat dan dijaga kerahsiaannya.
 1. Kesalahan dan Hukuman
 • Sesesiapa yang menghalang atau mengganggu tugas pihak berkuasa undang-undang untuk mengambil sampel DNA boleh dikenakan hukuman.
 • Penggunaan profil DNA yang tidak dibenarkan dan pengungkapan data DNA yang tidak dibenarkan juga boleh dikenakan hukuman.

Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2009 dan Peraturan-Peraturan Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2010 memberi polis dan pihak berkuasa undang-undang kuasa yang lebih besar dalam penyiasatan jenayah. Namun, penting untuk memastikan bahawa hak privasi dan keselamatan data individu dijaga dengan baik.

Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) Contains : 


Deoxyribonucleic Acid (DNA) Identification Act 2009 (Act 699)
Peraturan-Peraturan Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2012
Deoxyribonucleic Acid (DNA) Identification Regulations 2012
Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2009 (Akta 699)
Find more books like Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2009 (Akta 699): Akta/Statutes
ISBN: 9789678924191
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller