Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792) [Hingga 15hb September 2023]

RM11.00 RM12.00 you save RM1.00
 
 
 

AKTA KESALAHAN-KESALAHAN SEKSUAL TERHADAP KANAK-KANAK 2017 (AKTA 792) 

&
SEXUAL OFFENCES AGAINST CHILDREN ACT 2017 (ACT 792) 
 
[Hingga 15hb September 2023]
 
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan mengenai kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang tertentu dan hukumannya sebagai tambahan kepada kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang lain dan hukumannya dalam undang-undang bertulis yang lain, dan berhubung dengannya untuk mengadakan peruntukan mengenai pentadbiran keadilan bagi kanak-kanak dan perkara yang berkaitan.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Detailed Contents Of Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792) :

Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792) merupakan sebuah undang-undang di Malaysia yang bertujuan untuk melindungi kanak-kanak dari segala bentuk kesalahan seksual yang merugikan mereka. Undang-undang ini ditetapkan pada 10 April 2017 dan berkuatkuasa pada 15 April 2017. Undang-undang ini terdiri daripada 41 seksyen dan 3 jadual.

Di bawah Akta 792, kesalahan seksual terhadap kanak-kanak didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan terhadap kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. Tindakan seksual ini termasuk perbuatan seperti merogol, memalukan atau menghina kanak-kanak, memaksa atau mengancam kanak-kanak untuk melakukan tindakan seksual, atau melakukan aktiviti seksual yang tidak sepatutnya dengan kanak-kanak.

Beberapa kesalahan seksual yang dilindungi oleh undang-undang ini antara lain merogol kanak-kanak, melakukan persetubuhan dengan kanak-kanak di bawah umur, melakukan aktiviti seksual dengan kanak-kanak yang mengalami masalah ketidakupayaan mental atau fizikal, dan membuat, mengedar atau mempunyai bahan pornografi kanak-kanak.

Di bawah undang-undang ini, kesalahan seksual terhadap kanak-kanak adalah satu kesalahan yang sangat serius dan berat hukumannya. Pelaku kesalahan seksual terhadap kanak-kanak boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 30 tahun, denda maksimum RM 100,000 atau kedua-duanya.

Selain itu, undang-undang ini juga memperkenalkan beberapa tindakan pencegahan dan pemulihan yang bertujuan untuk melindungi kanak-kanak dari kesalahan seksual dan membantu kanak-kanak yang menjadi mangsa kesalahan seksual untuk pulih dari trauma yang mereka alami. Tindakan pencegahan termasuk melindungi kanak-kanak dari situasi yang berisiko, memberikan pendidikan seksual yang betul dan mempromosikan kesedaran tentang kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Tindakan pemulihan termasuk memberikan sokongan psikologi dan perubatan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa kesalahan seksual.

Undang-undang ini juga menetapkan beberapa tindakan khas yang boleh diambil terhadap orang yang berulang kali melakukan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Orang ini boleh diwajibkan untuk mendaftar sebagai penghuni atau penghuni sementara dan juga boleh dilarang untuk bekerja dengan kanak-kanak.

Secara keseluruhannya, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 adalah sebuah undang-undang yang sangat penting bagi melindungi kanak-kanak dari kesalahan seksual yang merugikan mereka dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi kanak-kanak di Malaysia.


Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792) Contains:

Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792)
Sexual Offences Against Children Act 2017 (Act 792) 
Find more books like Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792): Akta/Statutes
ISBN: 9789678930185
 
 

Latest releases

Get your copy today!
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
Save RM79.00
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
Save RM273.00
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
Save RM73.00
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Save RM142.00
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Save RM12.50
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Save RM72.45
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller