Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 10hb November 2021)

RM41.00 RM45.00 you save RM4.00
 
 
 

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (AKTA 127) 

PERATURAN-PERATURAN, KAEDAH-KAEDAH & PERINTAH-PERINTAH
 
(Hingga 10hb November 2021)
 
Suatu Akta berhubung dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling, dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.

Detailed Contents Of Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) :

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) adalah satu undang-undang yang dibentuk oleh Kerajaan Malaysia bagi memastikan pemuliharaan dan pengurusan alam sekitar serta kualiti udara, air, dan tanah. Undang-undang ini telah dipinda beberapa kali untuk memenuhi keperluan semasa dalam menjaga alam sekitar.

Akta ini bertujuan untuk melindungi alam sekitar daripada pencemaran, pembebasan bahan berbahaya, dan pembuangan sisa-sisa. Ia juga menggariskan peraturan dan keperluan bagi mengawal aktiviti-aktiviti manusia yang berkaitan dengan alam sekitar seperti pembinaan, pengangkutan, industri, pertanian, dan sebagainya.

Beberapa perkara yang termasuk dalam Akta ini adalah:

  1. Menggariskan peraturan-peraturan bagi aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan alam sekitar seperti pembuangan bahan berbahaya dan sisa-sisa.

  2. Memastikan kualiti udara, air, dan tanah adalah selamat dan bersih untuk penggunaan manusia.

  3. Memperkenalkan sanksi dan hukuman bagi pihak yang melanggar peraturan dan keperluan dalam Akta ini.

  4. Memastikan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan alam sekitar adalah terbabit dalam pengurusan dan pemuliharaan alam sekitar.

  5. Membentuk lembaga dan badan untuk memantau dan mengawal pelaksanaan Akta ini.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) adalah undang-undang yang penting bagi memastikan kelestarian dan keberlanjutan alam sekitar. Semua pihak perlu mematuhi peraturan dan keperluan dalam Akta ini untuk memastikan alam sekitar yang selamat dan sihat untuk semua.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) Contains :

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127)

Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Pelesenan) 1977
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977
Kaedah2 Kualiti Alam Sekeliling (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) 1978
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kepekatan Plumbum dalam Gasolin Motor) 1985
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Bunyi Bising Kenderaan Motor) 1987
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1993
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Ke Atas Pengunaan Klorofluorokarbon dan Lain-Lain Gas Sebagai Propelan Dan Agen Pengembang) 1993
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1994
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Terhadap Penggunaan Bahan Terkawal Di Dalam Sabun, Bahan Cuci Sintetik Dan Agen Pencuci Lain) 1995
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel) 1996
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) 1999
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Halon) 1999
Kaedah2 Kualiti Alam Sekeliling (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Pembakaran Terbuka) 2000
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Penyiasatan Pembakaran Terbuka) 2000
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Pengurusan Halon) 2000
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Lembaga Rayuan) 2003
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktitivi Yang Diisytiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Motosikal) 2003
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) 2005
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kandungan Petrol Dan Diesal) 2007
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan) 2009
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pencemaran Daripada Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Dan Kambus Tanah) 2009
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Perindustrian) 2009
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa) (Penyiasatan Ke Atas Kawalan Hakisan Dan Kelodakan) 2012
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 2015
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) 2020

Find similar books to Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974: Statutes
SKU: 3795027483 ISBN: 9789678929073
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller