Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 10hb November 2021)

  • RM45.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (AKTA 127) 

PERATURAN-PERATURAN, KAEDAH-KAEDAH & PERINTAH-PERINTAH
 
(Hingga 10hb November 2021)
 
Suatu Akta berhubung dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling, dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127)
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Pelesenan) 1977
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977
Kaedah2 Kualiti Alam Sekeliling (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) 1978
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kepekatan Plumbum dalam Gasolin Motor) 1985
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Bunyi Bising Kenderaan Motor) 1987
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1993
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Ke Atas Pengunaan Klorofluorokarbon dan Lain-Lain Gas Sebagai Propelan Dan Agen Pengembang) 1993
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1994
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Terhadap Penggunaan Bahan Terkawal Di Dalam Sabun, Bahan Cuci Sintetik Dan Agen Pencuci Lain) 1995
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel) 1996
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) 1999
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Halon) 1999
Kaedah2 Kualiti Alam Sekeliling (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Pembakaran Terbuka) 2000
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Penyiasatan Pembakaran Terbuka) 2000
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Pengurusan Halon) 2000
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Lembaga Rayuan) 2003
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktitivi Yang Diisytiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Motosikal) 2003
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) 2005
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kandungan Petrol Dan Diesal) 2007
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan) 2009
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pencemaran Daripada Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Dan Kambus Tanah) 2009
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Perindustrian) 2009
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa) (Penyiasatan Ke Atas Kawalan Hakisan Dan Kelodakan) 2012
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 2015
Peraturan2 Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) 2020
Find similar books to Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974: StatutesWe Also Recommend