Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452), Peraturan-Peraturan & Kaedah-Kaedah (Hingga 20.7.2022) [KWSP]

  • RM32.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA 1991 (AKTA 452) 

PERATURAN-PERATURAN & KAEDAH-KAEDAH 
 
(Hingga 20hb Julai 2022)
 
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan undang-undang yang berhubungan dengan suatu skim simpanan untuk persaraan pekerja dan pengurusan simpanan itu bagi maksud persaraan dan bagi perkara-perkara yang bersampingan dengannya.

Mengandungi:

Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452)
Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 2001
Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991
Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Akaun Simpanan Shariah) 2016
Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pelaburan dalam Institusi Pengurusan Dana) 2016
Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Institusi Pengurusan Dana) 2016
 We Also Recommend