Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (Akta 164) & Kaedah-Kaedah

RM21.88 RM25.00 you save RM3.12
 
 
 

Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian)1976 (Akta 164)

&
Kaedah-Kaedah
(Hingga 5hb Oktober 2022)
 

Suatu Akta bagi membuat peruntukan berkenaan dengan perkahwinan monogami dan pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan itu; bagi meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan perceraian; dan bagi membuat peruntukan berkenaan dengan perkara-perkara bersampingan dengannya.

Detailed Contents Of Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 :

Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (Akta 164) adalah undang-undang Malaysia yang mengatur perkahwinan dan perceraian di negara tersebut. Undang-undang ini meliputi aspek-aspek seperti syarat-syarat perkahwinan, harta sepencarian, hak nafkah, hak penjagaan anak, serta prosedur-prosedur yang berkaitan dengan perceraian. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan beberapa kaedah-kaedah yang perlu dipatuhi oleh individu-individu yang terlibat dalam perkahwinan atau perceraian. Berikut ini adalah beberapa kaedah-kaedah yang terdapat dalam Akta 164:

  1. Kaedah-Kaedah Perkahwinan 1980 Kaedah-Kaedah Perkahwinan 1980 adalah peraturan-peraturan yang mengatur syarat-syarat untuk sahnya perkahwinan di Malaysia. Antara syarat-syarat tersebut termasuklah umur minimal untuk berkahwin, persetujuan orang tua atau penjaga, kebolehan berkahwin bagi seseorang yang sudah berkahwin atau bercerai, serta syarat-syarat untuk perkahwinan antara warga negara Malaysia dan warga negara asing.

  2. Kaedah-Kaedah Perceraian 1982 Kaedah-Kaedah Perceraian 1982 mengatur prosedur-prosedur yang perlu diikuti oleh pasangan yang ingin bercerai di Malaysia. Antara prosedur-prosedur tersebut termasuklah pemberitahuan mengenai niat untuk bercerai, proses konseling perkahwinan, serta prosedur-prosedur di mahkamah jika pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai harta sepencarian, hak nafkah, atau hak penjagaan anak.

  3. Kaedah-Kaedah (Pengagihan Harta Sepencarian) 1979 Kaedah-Kaedah (Pengagihan Harta Sepencarian) 1979 menetapkan cara-cara untuk mengagihkan harta sepencarian antara suami dan isteri jika mereka bercerai. Harta sepencarian meliputi harta-harta yang diperoleh oleh pasangan tersebut semasa perkahwinan, dan kaedah-kaedah ini memastikan bahawa hak-hak masing-masing pasangan dihormati.

  4. Kaedah-Kaedah (Nafkah) 1980 Kaedah-Kaedah (Nafkah) 1980 mengatur hak nafkah bagi pasangan yang bercerai. Kaedah-kaedah ini memastikan bahawa pasangan yang kurang berkemampuan atau yang mempunyai tanggungan anak-anak akan menerima nafkah dari pasangan yang lebih mampu secara kewangan.

Akta Membaharui Undang-Undang Contains:

Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 (Akta 164)
Kaedah-Kaedah Prosiding Perceraian Dan Hal Ehwal Suami Isteri 1980
Kaedah-Kaedah Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1982

For more statutes like Akta Membaharui Undang-Undang : Statutes
ISBN: 9789678928175
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller