Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 (Akta 400) & Peraturan-Peraturan (Hingga 25hb November 2022)

  • RM22.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 (Akta 400) & Peraturan-Peraturan

(Hingga 25hb November 2022)

 

Suatu Akta bagi pengawalan dan peraturan perniagaan pemberi pinjam wang, perlindungan ke atas peminjam-peminjam yang meminjam wang dalam urusan perniagaan yang sedemikian, dan perkara-erkara yang berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 (Akta 400)
Peraturan-Peraturan Pemberi Pinjam Wang (Kawalan dan Pelesenan) 2003
Peraturan-Peraturan Pemberi Pinjam Wang (Pengkompaunan Kesalahan) 2003
Pengecualian di Bawah Subseksyen 2A(2)We Also Recommend