Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Akta 197), Kaedah-Kaedah Dan Perintah [Hingga 1hb Ogos 2018]

  • RM17.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1956 (AKTA 197) 
KAEDAH-KAEDAH DAN PERINTAH 
&
REGISTRATION OF BUSSINESSES ACT 1956 (ACT 197) 
RULES AND ORDER
(HINGGA 1HB OGOS 2018) 
Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan mengenai pendaftaran perniagaan.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Mengandungi:
Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Akta 197)
Registration of Businesses Act 1956 (Act 197)
Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957
Registration of Businesses Rules 1957
Perintah Pendaftaran Perniagaan (Pemfailan Elektronik) 2007
Registration of Businesses (Electronic Filing) Order 2007 

We Also Recommend