Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Akta 197), Kaedah-Kaedah Dan Perintah [Hingga 1hb Ogos 2018]

  • RM17.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Akta 197)

Kaedah-Kaedah Dan Perintah 

&

Registration Of Bussinesses Act 1956 (Act 197) Rules And Order

(Hingga 1hb Ogos 2018)

Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan mengenai pendaftaran perniagaan.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Mengandungi:
Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Akta 197)
Registration of Businesses Act 1956 (Act 197)
Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957
Registration of Businesses Rules 1957
Perintah Pendaftaran Perniagaan (Pemfailan Elektronik) 2007
Registration of Businesses (Electronic Filing) Order 2007 
 We Also Recommend