Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486), Kaedah-Kaedah dan Perintah-Perintah (Hingga 1hb November 2020)

  • RM21.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 (AKTA 486) 

KAEDAH-KAEDAH DAN PERINTAH-PERINTAH
ORDINAN PENGAMBILAN TANAH (PAMPASAN) 
(PERUNTUKAN KHAS) 1948
[P.T.M. Ord. 21/1948]
 
 (Hingga 1hb November 2020)
 
 
Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486), Kaedah-Kaedah dan Perintah-Perintah & Ordinan Pengambilan Tanah (Pampasan) (Peruntukan Khas) 1948 [P.T.M. Ord. 21/1948]

Suatu Akta berhubungan dengan pengambilan tanah pentaksiran pampasan yang hendak dibuat kerana pengambilan itu, dan perkara-perkara lain yang bersampingan dengannya.

Mengandungi:
Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)
Perintah Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Akta Pengambilan Tanah 1960) 1974
Akta Pengambilan Tanah (Pindaan) (No. 2) 1977 (Akta A388)
Ordinan Pengambilan Tanah (Pampasan) (Peruntukan Khas) 1948(P.T.M. Ord. 21/1948)
Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubah Suaian Akta Pengambilan Tanah 1960) 2002
Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Pengambilan Tanah) 2009
Kaedah-Kaedah Pengambilan Tanah 2017
Kaedah-Kaedah Pengambilan Tanah (Borang Elektronik) 2017We Also Recommend