Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) & Peraturan-Peraturan (Hingga 5Hb Januari 2022)

  • RM30.63
    Unit price per 
  • Save RM4.37
Shipping calculated at checkout.

Only 3 left!

AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 (AKTA 757)

 & 
PERATURAN-PERATURAN 
 
(Hingga 5Hb Januari 2022)

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi penyenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama yang sepatutnya, dan bagi perkara yang berkaitan.

Detailed Contents Of Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)  :

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) adalah undang-undang yang mengawal pentadbiran dan pengurusan hartanah strata di Malaysia. Akta ini berkuatkuasa pada 1 Jun 2015 dan menggantikan Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318).

Di bawah Akta Pengurusan Strata 2013, setiap hartanah strata yang mempunyai tiga atau lebih unit pemilikan dan mengandungi kemudahan-kemudahan seperti lif, tangga, kolam renang, atau taman permainan dianggap sebagai bangunan bertingkat tinggi dan harus didaftarkan sebagai badan pengurusan strata (BPS) di bawah Akta ini.

Badan Pengurusan Strata (BPS) adalah badan berdaftar yang dibentuk oleh pemilik unit di dalam satu bangunan bertingkat tinggi untuk menguruskan bangunan dan kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengannya. BPS bertanggungjawab untuk menyelenggara dan membaiki bangunan dan kemudahan-kemudahan tersebut dan juga untuk menguruskan kewangan BPS.

Di bawah Akta Pengurusan Strata 2013, BPS perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan. Peraturan-peraturan ini termasuklah Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata 2015 (Pindaan 2019), yang telah diubahsuai pada 5 Januari 2022.

Berikut adalah beberapa peraturan-peraturan penting yang terkandung dalam Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata 2015 (Pindaan 2019) hingga 5 Januari 2022:

  1. Peraturan 5 - Pengeluaran Wang BPS: BPS perlu menyediakan akaun bank untuk menyimpan wang BPS. Wang BPS perlu digunakan untuk membiayai kos penyelenggaraan, pengurusan, dan pembangunan bangunan dan kemudahan-kemudahan strata.

  2. Peraturan 6 - Pengurus BPS: BPS perlu mengambil pengurus BPS yang berkelayakan dan mempunyai lesen yang sah daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pengurus BPS bertanggungjawab untuk menguruskan BPS dan memastikan bahawa pengurusan dan penyelenggaraan bangunan dan kemudahan-kemudahan strata dijalankan dengan cekap.

  3. Peraturan 7 - Mesyuarat BPS: BPS perlu mengadakan mesyuarat BPS sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. Mesyuarat ini bertujuan untuk membincangkan isu-isu pengurusan dan keperluan pengurusan bangunan dan kemudahan-kemudahan strata.

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)  Contains:

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015
Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015
Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Pengkompaunan Kesalahan) 2019

Find more books like Akta Pengurusan Strata 2013: Akta/ StatutesWe Also Recommend