Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341), Peraturan-Peraturan dan Perintah [Hingga 1hb September 2022]

  • RM29.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 (AKTA 341) 

PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH 
FIRE SERVICES ACT 1988 (ACT 341) 
REGULATIONS AND ORDER
 
[Hingga 1hb September 2022]
 

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 ialah suatu Akta untuk membuat peruntukan yang perlu untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat berfungsi dengan berkesan dan cekap, untuk melindungi manusia dan harta daripada risiko kebakaran atau kecemasan dan untuk tujuan yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:

Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341)
Fire Services Act 1988 (Act 341)
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Pengkompaunan Kesalahan) 2000
Fire Services (Compounding of Offences) Regulations 2000
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Fi Pusat Latihan Bomba) 1996
Fire Services (Fee of Pusat Latihan Bomba) Regulations 1996
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Kumpulan Wang Kebajikan Jabatan Perkhidmatan Bomba) 1997
Fire Services (Fire Services Department Welfare Fund) Regulations 1997
Perintah Perkhidmatan Bomba (Premis Ditetapkan) 1998
Fire Services (Designated Premises) Order 1998
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) 2001
Fire Services (Fire Certificate) Regulations 2001
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Tatasusila Pegawai Bomba) 2003
Fire Services (Code of Conduct of Fire Officer) Regulations 2003
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Pegawai Bomba Bantuan) 2014
Fire Services (Fire Auxiliary Officer) Regulations 2014
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Fi Tugas Khas) 2021
Fire Services (Special Duty Fees) Regulations 2021

 
Find similar books to Akta Perkhidmatan Bomba 1988 : Akta/ StatutesWe Also Recommend