Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341), Peraturan-Peraturan dan Perintah [Hingga 1hb September 2022]

RM27.00 RM29.50 you save RM2.50
 
 
 

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 (AKTA 341) 

PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH 
FIRE SERVICES ACT 1988 (ACT 341) 
REGULATIONS AND ORDER
 
[Hingga 1hb September 2022]
 

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 ialah suatu Akta untuk membuat peruntukan yang perlu untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat berfungsi dengan berkesan dan cekap, untuk melindungi manusia dan harta daripada risiko kebakaran atau kecemasan dan untuk tujuan yang berkaitan dengannya.

Detailed Contents Of Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) :

Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) adalah undang-undang yang mengatur tentang perkhidmatan bomba di Malaysia. Undang-undang ini juga memperuntukkan tentang pembentukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan pemadam kebakaran, penyelamatan dan pemulihan bencana.

Berikut adalah beberapa peraturan dan perintah yang berkaitan dengan Akta Perkhidmatan Bomba 1988, sehingga 1hb September 2022:

 1. Peraturan-Peraturan Bomba 1991 Peraturan-Peraturan Bomba 1991 membincangkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM). Antara peraturan-peraturan yang tertakluk dalam peraturan ini termasuklah:
 • Syarat-syarat kelayakan untuk menjadi seorang anggota bomba
 • Tatacara permohonan untuk menjadi seorang anggota bomba
 • Penilaian prestasi anggota bomba
 • Pelaksanaan disiplin ke atas anggota bomba
 1. Perintah Perkhidmatan Bomba 2002 Perintah Perkhidmatan Bomba 2002 memberikan garis panduan tentang pengurusan sumber daya manusia dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM). Beberapa perkara yang tertakluk dalam perintah ini termasuk:
 • Tatacara pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan anggota bomba
 • Syarat-syarat kelayakan untuk pelantikan dan kenaikan pangkat
 • Skim gaji dan faedah bagi pegawai dan anggota bomba
 1. Perintah Kecemasan Bomba 1999 Perintah Kecemasan Bomba 1999 menerangkan tugas dan tanggungjawab Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) dalam situasi kecemasan. Antara perkara yang dibincangkan dalam perintah ini termasuklah:
 • Tugas bomba dalam situasi kecemasan seperti kebakaran, kejadian kimia dan bencana alam
 • Kuasa dan tanggungjawab Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) dalam situasi kecemasan
 • Tatacara pemanggilan anggota bomba semasa kecemasan

Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) Mengandungi:

Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341)
Fire Services Act 1988 (Act 341)
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Pengkompaunan Kesalahan) 2000
Fire Services (Compounding of Offences) Regulations 2000
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Fi Pusat Latihan Bomba) 1996
Fire Services (Fee of Pusat Latihan Bomba) Regulations 1996
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Kumpulan Wang Kebajikan Jabatan Perkhidmatan Bomba) 1997
Fire Services (Fire Services Department Welfare Fund) Regulations 1997
Perintah Perkhidmatan Bomba (Premis Ditetapkan) 1998
Fire Services (Designated Premises) Order 1998
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) 2001
Fire Services (Fire Certificate) Regulations 2001
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Tatasusila Pegawai Bomba) 2003
Fire Services (Code of Conduct of Fire Officer) Regulations 2003
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Pegawai Bomba Bantuan) 2014
Fire Services (Fire Auxiliary Officer) Regulations 2014
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Fi Tugas Khas) 2021
Fire Services (Special Duty Fees) Regulations 2021
 
Find similar books to Akta Perkhidmatan Bomba 1988 : Akta/ Statutes
ISBN: 9789678929578
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller