Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758) & Perintah-Perintah (Hingga 1hb Oktober 2013)

  • RM35.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758)

& Perintah-Perintah

(Hingga 1hb Oktober 2013)

 
 
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalseliaan dan penyeliaan institusi kewangan, sistem pembayaran dan entiti berkaitan yang lain dan pengawasan pasaran wang dan pasaran pertukaran asing untuk menggalakkan kestabilan kewangan dan bagi perkara yang berhubungan, berbangkit atau bersampingan dengannya.

Mengandungi:
Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758)
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Amaun Minimum Dana Modal atau Lebihan Aset Berbanding Liabiliti) (Orang Berlesen) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Syarikat Pemegangan Kewangan) (Ketidakpakaian dan Pemakaian dengan Ubah Suaian) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Instrumen Pembayaran yang Ditetapkan) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Pengecualian) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Amaun Minimum Dana Modal) (Orang yang Diluluskan) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Kontrak Insurans Am untuk Harta atau Liabiliti) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Kehendak dan Pengemukaan Dokumen atau Maklumat) (Perniagaan Berdaftar) 2013
Find more books like Akta Perkhidmatan Kewangan 2013: StatutesWe Also Recommend