Akta Tafsiran 1948 Dan 1967 (Akta 388) (Hingga 20hb September 2022)

RM14.00 RM15.00 you save RM1.00
 
 
 

Akta Tafsiran 1984 Dan 1967 (Akta 388) 

(Hingga 20hb September 2022)


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi permulaan kuat kuasa, pemakaian, pentafsiran, tafsiran dan kuat kuasa undang-undang bertulis; untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berhubungan dengan penjalanan kuasa statutori dan tugas; dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Detailed Contents Of Akta Tafsiran 1948 Dan 1967 (Akta 388) :

Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388) adalah undang-undang Malaysia yang mengatur tentang cara menafsirkan undang-undang di negara ini. Akta ini telah menerima beberapa pindaan sejak ia dikeluarkan pertama kali.

Berikut ini adalah beberapa butir penting yang terkandung dalam Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388) :

  1. Objektif Akta ini bertujuan untuk menetapkan peraturan dan kaedah dalam menafsirkan undang-undang yang dikeluarkan di Malaysia.

  2. Penggunaan Istilah Akta ini memuatkan senarai istilah yang digunakan dalam undang-undang dan memberikan definisi untuk setiap istilah tersebut.

  3. Interpretasi Undang-Undang Akta ini menetapkan kaedah dan peraturan tentang cara menafsirkan undang-undang, termasuk bagaimana untuk menentukan maksud sesuatu keterangan, perkataan atau frasa yang terdapat dalam undang-undang.

  4. Interpretasi Peraturan Akta ini juga menetapkan kaedah dan peraturan tentang cara menafsirkan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan.

  5. Kesan Pindaan Akta ini juga menetapkan kaedah dan peraturan tentang bagaimana pindaan undang-undang dan peraturan akan mempengaruhi undang-undang atau peraturan yang sedia ada.

  6. Peraturan Lain Akta ini juga memuatkan peraturan-peraturan tambahan tentang cara-cara penggunaan bahasa Melayu dalam undang-undang dan peraturan, serta kaedah tentang penulisan nombor dalam teks undang-undang dan peraturan.

Secara keseluruhan, Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388) adalah undang-undang penting yang mengatur tentang cara menafsirkan undang-undang di Malaysia. Ia memainkan peranan penting dalam memastikan kejelasan dan konsistensi dalam pengaplikasian undang-undang di negara ini.

Find similar books to Akta Tafsiran 1948 Dan 1967 (Akta 388) : Akta/ Statutes
ISBN: 9789678924788
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller