Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Dan Kaedah-Kaedah

RM30.00 RM32.50 you save RM2.50
 
 
 

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585)

Dan Kaedah-Kaedah

[Hingga 10.10.2022]

 

Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan berhubungan dengan tatacara mal bagi Mahkamah Syariah.
*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Detailed Contents Of Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) :

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) atau ATMMSP merupakan satu undang-undang yang mengatur tatacara mahkamah syariah di Wilayah-Wilayah Persekutuan. ATMMSP dibantu oleh Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1999 (Kaedah-Kaedah) untuk melengkapkan peruntukan-peruntukan undang-undang tersebut. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai ATMMSP dan Kaedah-Kaedah:

 1. ATMMSP

ATMMSP merangkumi 9 bahagian dan 101 seksyen. Antara peruntukan penting dalam ATMMSP ialah:

 • Bahagian 1: Peruntukan Am Bahagian ini memperkenalkan tatacara mahkamah syariah dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan.

 • Bahagian 2: Mahkamah Syariah Bahagian ini menjelaskan tentang pembentukan, kekuasaan, kuasa, tatacara, dan peraturan bagi mahkamah syariah.

 • Bahagian 3: Peguam Syarie Bahagian ini memperuntukkan tentang kelayakan dan pengangkatan peguam syarie serta tanggungjawab dan tugas peguam syarie.

 • Bahagian 4: Procedur dan Tatacara Bahagian ini memperincikan tatacara dan prosedur yang digunakan dalam mahkamah syariah.

 • Bahagian 5: Saksi dan Bantahan Bahagian ini mengandungi peraturan yang berkaitan dengan pemanggilan saksi dan bantahan.

 • Bahagian 6: Hukuman dan Kesalahan Bahagian ini memperuntukkan tentang hukuman-hukuman yang boleh dikenakan oleh mahkamah syariah, dan kesalahan-kesalahan yang boleh didakwa di mahkamah syariah.

 • Bahagian 7: Rayuan Bahagian ini memperincikan tentang prosedur rayuan ke mahkamah rayuan bagi keputusan-keputusan mahkamah syariah.

 • Bahagian 8: Kos dan Bayaran Bahagian ini memperuntukkan tentang kos dan bayaran yang perlu dibayar dalam mahkamah syariah.

 • Bahagian 9: Peruntukan Umum Bahagian ini mengandungi peraturan-peraturan umum dalam ATMMSP.

 1. Kaedah-Kaedah

Kaedah-Kaedah merangkumi 9 bahagian dan 105 kaedah. Antara peruntukan penting dalam Kaedah-Kaedah ialah:

 • Bahagian 1: Permulaan Bahagian ini memperkenalkan Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1999.

 • Bahagian 2: Peraturan Am Bahagian ini mengandungi peraturan-peraturan am dalam Kaedah-Kaedah.

 • Bahagian 3: Mahkamah Syariah Bahagian ini memperincikan tentang tatacara

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Contains:

-Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585)
-Syariah Court Civil Procedure (Federal Territories) Act 1998 (Act 585)
-Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (Sulh) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004
-Syariah Court Civil Procedure (Sulh) (Federal Territories) Rules 2004
-Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi) (Wilayah- Wilayah Persekutuan) 2011
-Syariah Court Civil Procedure (Fees) (Federal Territories) Rules 2011
-Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kos dan Elaun) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2011
-Syariah Court Civil Procedure (Costs and Allowances) (Federal Territories) Rules 2011

Find similar books to Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah: Akta/ Statutes
SKU: 4021623603 ISBN: 9789678922418
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller