Akta Undang-Undang Sivil 1956 (Akta 67) (Hingga 1hb September 2019)

RM8.75 RM10.00 you save RM1.25
 
 
 

Akta Undang-Undang Sivil 1956 (Akta 67)

[Hingga 1hb SEPTEMBER 2019]

 

Suatu Akta berkaitan dengan undang-undang sivil untuk ditadbirkan di Malaysia.

 

Detailed Contents Of Akta Undang-Undang Sivil 1956 (Akta 67) :

Akta Undang-Undang Sivil 1956 (Akta 67) adalah satu undang-undang yang merangkumi semua aspek undang-undang sivil di Malaysia. Undang-undang ini dibentuk untuk mengawal dan menguruskan kehidupan sosial serta ekonomi rakyat Malaysia. Berikut adalah butiran mengenai Akta Undang-Undang Sivil 1956:
 1. Objektif Akta Undang-Undang Sivil 1956

Objektif Akta Undang-Undang Sivil 1956 adalah untuk mengawal dan menguruskan segala aspek undang-undang sivil di Malaysia, seperti undang-undang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian, hak-hak anak, warisan, jual beli, kontrak, hutang, dan banyak lagi.

 1. Struktur Akta Undang-Undang Sivil 1956

Akta Undang-Undang Sivil 1956 mempunyai 5 bahagian dan 509 seksyen. Bahagian-bahagian tersebut adalah:

 • Bahagian 1: Definisi
 • Bahagian 2: Undang-Undang Berkaitan dengan Orang
 • Bahagian 3: Undang-Undang Berkaitan dengan Harta
 • Bahagian 4: Undang-Undang Berkaitan dengan Tindakan Sivil
 • Bahagian 5: Undang-Undang Berkaitan dengan Kepentingan Umum
 1. Peruntukan dalam Akta Undang-Undang Sivil 1956

Akta Undang-Undang Sivil 1956 mempunyai peruntukan yang meliputi:

 • Peruntukan untuk perlindungan hak asasi manusia, seperti hak kebebasan beragama, hak memilih pendidikan, hak memilih pasangan hidup, dan banyak lagi.
 • Peruntukan untuk pembentukan kontrak, seperti kontrak jual beli, kontrak sewa, dan kontrak perkhidmatan.
 • Peruntukan untuk perkahwinan dan perceraian, termasuk peruntukan untuk hak-hak suami dan isteri, tuntutan hak penjagaan anak, dan pembahagian harta dalam perceraian.
 • Peruntukan untuk harta pusaka, termasuk peruntukan untuk pembahagian harta dalam wasiat, pembahagian harta dalam undang-undang, dan pembahagian harta dalam amanah.
 • Peruntukan untuk tindakan sivil, termasuk peruntukan untuk tuntutan ganti rugi, tuntutan hak milik, tuntutan pemulangan harta, dan banyak lagi.
 • Peruntukan untuk kepentingan awam, termasuk peruntukan untuk pemindahan tanah untuk tujuan awam, pemberian hak konsesi, dan pengambilan tanah untuk tujuan pembangunan.
 1. Kesimpulan

Akta Undang-Undang Sivil 1956 adalah satu undang-undang yang penting dalam sistem perundangan Malaysia. Ia merangkumi semua aspek undang-undang sivil, dan memainkan peranan penting dalam mengawal dan menguruskan kehidupan sosial serta ekonomi rakyat Malaysia. Dalam hal ini, undang-undang ini mempunyai peranan yang sangat penting.

Find similar books to Akta Undang-Undang Sivil 1956 (Akta 67): Akta/ Statutes

SKU: 3795432810 ISBN: 9789678928045
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller