Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) & Peraturan-Peraturan Terpilih (Hingga 1hb Disember 2021)

  • RM23.99
    Unit price per 
  • Save RM3.51
Shipping calculated at checkout.

Only 19 left!

Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) 

&
Peraturan-Peraturan Terpilih (Hingga 1hb Disember 2021)
(Hingga 1hb Disember 2021)

 

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi dan mengawal selia pengangkutan awam darat dan bagi perkara yang bersampingan dengannya.


Detail Contents of Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) :

Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) adalah sebuah undang-undang yang mengawalselia dan mengawasi perkhidmatan pengangkutan awam darat di Malaysia. Akta ini membentuk Lembaga Pengangkutan Awam Darat (SPAD) sebagai badan pengawal dan pemberi kelulusan untuk perkhidmatan pengangkutan awam darat.

Beberapa peraturan terpilih yang berkaitan dengan Akta 715 antara lain:

1.Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat 2012 - mengandungi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lesen, insurans, pemeliharaan kenderaan dan lain-lain.

2.Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Teksi 2017 - mengandungi peraturan-peraturan yang mengawal dan mengawasi perkhidmatan teksi di Malaysia, termasuk syarat-syarat pendaftaran dan penggunaan meter teksi.

3.Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bas Persiaran 2019 - mengandungi peraturan-peraturan yang mengawal dan mengawasi perkhidmatan bas persiaran, termasuk syarat-syarat pendaftaran, lesen dan operasi.

4.Peraturan-Peraturan Akses Pengangkutan Awam Darat 2020 - mengandungi peraturan-peraturan yang mengawal dan mengawasi akses untuk penyelenggaraan perkhidmatan pengangkutan awam darat, termasuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan dan pengguna perkhidmatan.

5.Akta 715 dan peraturan-peraturan terpilih yang berkaitan dengannya bertujuan untuk memastikan kualiti dan keselamatan perkhidmatan pengangkutan awam darat di Malaysia serta melindungi hak pengguna perkhidmatan tersebut.

Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Contains :

Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715)
Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat (Pengkompaunan Kesalahan) 2011
Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat (Fi bagi Pengalihan dan Penahanan Kenderaan yang Berkaitan) 2015
Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat (Penetapan Kategori Perkhidmatan Bas Ekspres) 2021

Find similar books to Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 : Akta/ Statutes