Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) & Peraturan-Peraturan Terpilih (Hingga 1hb Disember 2021)

RM25.00 RM27.50 you save RM2.50
 
 
 

Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) 

&
Peraturan-Peraturan Terpilih (Hingga 1hb Disember 2021)
(Hingga 1hb Disember 2021)

 

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi dan mengawal selia pengangkutan awam darat dan bagi perkara yang bersampingan dengannya.


Detail Contents of Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) :

Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) adalah sebuah undang-undang yang mengawalselia dan mengawasi perkhidmatan pengangkutan awam darat di Malaysia. Akta ini membentuk Lembaga Pengangkutan Awam Darat (SPAD) sebagai badan pengawal dan pemberi kelulusan untuk perkhidmatan pengangkutan awam darat.

Beberapa peraturan terpilih yang berkaitan dengan Akta 715 antara lain:

1.Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat 2012 - mengandungi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lesen, insurans, pemeliharaan kenderaan dan lain-lain.

2.Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Teksi 2017 - mengandungi peraturan-peraturan yang mengawal dan mengawasi perkhidmatan teksi di Malaysia, termasuk syarat-syarat pendaftaran dan penggunaan meter teksi.

3.Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bas Persiaran 2019 - mengandungi peraturan-peraturan yang mengawal dan mengawasi perkhidmatan bas persiaran, termasuk syarat-syarat pendaftaran, lesen dan operasi.

4.Peraturan-Peraturan Akses Pengangkutan Awam Darat 2020 - mengandungi peraturan-peraturan yang mengawal dan mengawasi akses untuk penyelenggaraan perkhidmatan pengangkutan awam darat, termasuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan dan pengguna perkhidmatan.

5.Akta 715 dan peraturan-peraturan terpilih yang berkaitan dengannya bertujuan untuk memastikan kualiti dan keselamatan perkhidmatan pengangkutan awam darat di Malaysia serta melindungi hak pengguna perkhidmatan tersebut.

Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Contains :

Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715)
Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat (Pengkompaunan Kesalahan) 2011
Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat (Fi bagi Pengalihan dan Penahanan Kenderaan yang Berkaitan) 2015
Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat (Penetapan Kategori Perkhidmatan Bas Ekspres) 2021

Find similar books to Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 : Akta/ Statutes

ISBN: 9789678929096
 
 

Latest releases

Get your copy today!
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
Save RM79.00
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
Save RM273.00
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
Save RM73.00
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Save RM142.00
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Save RM12.50
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Save RM72.45
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller