Exchange Control Act 1953 (Act 17)

RM8.75 RM10.00 you save RM1.25
 
 
 

Exchange Control Act 1953 (Act 17)

(AS AT 25TH APRIL 2008)

Detailed Contents Of Exchange Control Act 1953 (Act 17) :

Akta Kawalan Pertukaran 1953 (Akta 17) adalah undang-undang yang mengawal dan menguruskan pertukaran mata wang asing di Malaysia. Undang-undang ini diperkenalkan pada tahun 1953 sebagai satu usaha untuk menjaga kestabilan kewangan negara dan mengawal kadar pertukaran mata wang asing. Berikut adalah butiran lanjut mengenai Akta Kawalan Pertukaran 1953:

  1. Definisi - Undang-undang ini menetapkan definisi untuk pelbagai istilah yang berkaitan dengan pertukaran mata wang asing termasuk "mata wang asing", "peniaga mata wang asing", "bank", dan "pertukaran".

  2. Lesen - Akta ini memerlukan semua peniaga mata wang asing dan bank untuk memperoleh lesen dari bank pusat Malaysia sebelum boleh menjalankan perniagaan yang berkaitan dengan pertukaran mata wang asing.

  3. Kawalan Pertukaran - Undang-undang ini memberikan kuasa kepada bank pusat Malaysia untuk mengawal dan menguruskan pertukaran mata wang asing di negara ini. Ini termasuk menentukan kadar pertukaran, membenarkan atau menolak permintaan untuk pertukaran mata wang asing, dan menetapkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh peniaga mata wang asing dan bank.

  4. Pematuhan - Semua peniaga mata wang asing dan bank diwajibkan mematuhi Akta Kawalan Pertukaran 1953 dan mana-mana peraturan yang dikeluarkan di bawah undang-undang ini. Kegagalan mematuhi undang-undang ini boleh menyebabkan dikenakan tindakan undang-undang dan denda yang berat.

  5. Penalti - Akta ini menetapkan denda yang berat bagi mana-mana individu atau syarikat yang melanggar undang-undang ini. Selain itu, individu yang melakukan kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara atau kedua-duanya.

Akta Kawalan Pertukaran 1953 adalah satu undang-undang yang penting dalam menjaga kestabilan kewangan negara dan memastikan pertukaran mata wang asing di Malaysia diuruskan dengan baik. Dengan adanya undang-undang ini, semua peniaga mata wang asing dan bank di negara ini diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak boleh melanggar undang-undang ini tanpa menghadapi akibat undang-undang yang berat.


Find similar books to Exchange Control Act 1953 : Akta/ Statutes

SKU: 3795026840 ISBN: 9789678918800
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller