Kanun Tanah Negara (Akta 828), Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah Terpilih (Hingga 5hb Januari 2022)

  • RM45.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Kanun Tanah Negara  (Akta 828)

Peraturan-Peraturan & Perintah-PerintahTerpilih 
[Hingga 5hb Januari 2022]

 

Suatu Akta bagi meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan tanah dan pemegangan tanah, pendaftaran hakmilik kepada tanah dan urus niaga mengenainya dan pungutan hasil daripadanya dalam Negeri-negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dan bagi maksud-maksud yang bersangkutan dengannya.

Mengandungi:
Kanun Tanah Negara (Akta 828)
Perintah Wilayah Persekutuan (Ubahsuaian Kanun Tanah Negara) 1974
Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubahsuaian Kanun Tanah Negara) 2001
Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Kanun Tanah Negara) 2009
Perintah Kanun Tanah Negara (Ubahsuaian) 1997
Peraturan-Peraturan Kanun Tanah Negara (Tanah Bawahtanah) (Borang-Borang Permohonan) 1997
Perintah Kanun Tanah Negara (Ubah Suaian) 2014
Peraturan-Peraturan Kanun Tanah Negara (Tanah Bawah Tanah) (Kedalaman Minimum) 2017
More statutes like Kanun Tanah Negara (Akta 828) : StatutesWe Also Recommend