Kanun Tanah Negara (Akta 828), Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah Terpilih (Hingga 10hb Januari 2024)

RM41.00 RM45.00 you save RM4.00
 
 
 

Kanun Tanah Negara  (Akta 828)

Peraturan-Peraturan & Perintah-PerintahTerpilih 

[Hingga 10hb Januari 2024]

Suatu Akta bagi meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan tanah dan pemegangan tanah, pendaftaran hakmilik kepada tanah dan urus niaga mengenainya dan pungutan hasil daripadanya dalam Negeri-negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dan bagi maksud-maksud yang bersangkutan dengannya.

Detailed Contents Of Kanun Tanah Negara (Akta 828) :

Kanun Tanah Negara (Akta 828) adalah undang-undang yang mengatur mengenai pentadbiran tanah di Malaysia. Berikut adalah beberapa peraturan dan perintah yang terpilih yang berkaitan dengan Akta Kanun Tanah Negara:

  1. Peraturan-Peraturan Tanah Penyenggaraan 2018 - Peraturan ini mengatur mengenai penyenggaraan tanah yang termasuk pembaikan dan pemuliharaan tanah.

  2. Peraturan-Peraturan Pendaftaran Tanah 1993 - Peraturan ini memberikan arahan dan panduan dalam pendaftaran tanah.

  3. Peraturan-Peraturan Pemberian Tanah Persekutuan 1993 - Peraturan ini mengatur mengenai pemberian tanah oleh kerajaan persekutuan.

  4. Peraturan-Peraturan Tanah (Pindaan) 1996 - Peraturan ini mengubah beberapa peraturan dalam Akta Kanun Tanah Negara 1965.

  5. Perintah Wakaf (Pindaan) 2013 - Perintah ini meminda Perintah Wakaf 1999 dan memberikan arahan baru berkaitan dengan pengurusan wakaf.

  6. Perintah Pemindahan Tanah (Kawasan Larangan) 1995 - Perintah ini mengatur mengenai pemindahan tanah yang terletak dalam kawasan larangan.

  7. Perintah Pengurusan Tanah (Pengecualian) 1995 - Perintah ini memberikan pengecualian dalam pengurusan tanah kepada beberapa kategori individu dan organisasi.

  8. Perintah Penetapan Harga Pasaran Tanah (Pindaan) 2007 - Perintah ini meminda Perintah Penetapan Harga Pasaran Tanah 1992 dan memberikan panduan baru berkaitan dengan penetapan harga pasaran tanah.

Ini hanyalah beberapa contoh peraturan dan perintah yang berkaitan dengan Akta Kanun Tanah Negara. Terdapat banyak lagi peraturan dan perintah yang dikeluarkan dari semasa ke semasa untuk mengawal pentadbiran tanah di Malaysia.

Kanun Tanah Negara (Akta 828) Contains :

Kanun Tanah Negara (Akta 828)
Perintah Wilayah Persekutuan (Ubahsuaian Kanun Tanah Negara) 1974
Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubahsuaian Kanun Tanah Negara) 2001
Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Kanun Tanah Negara) 2009
Perintah Kanun Tanah Negara (Ubahsuaian) 1997
Peraturan-Peraturan Kanun Tanah Negara (Tanah Bawahtanah) (Borang-Borang Permohonan) 1997
Perintah Kanun Tanah Negara (Ubah Suaian) 2014
Peraturan-Peraturan Kanun Tanah Negara (Tanah Bawah Tanah) (Kedalaman Minimum) 2017


More statutes like Kanun Tanah Negara (Akta 828) : Statutes

SKU: 4101057078 ISBN: 9789678930345
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller