Panduan Pengurusan Pejabat (dahulu dikenali sebagai Arahan Perkhidmatan) [Hingga 1hb Mac 2023]

RM11.00 RM12.00 you save RM1.00
 
 
 

Panduan Pengurusan Pejabat

(dahulu dikenali sebagai Arahan Perkhidmatan)

[Hingga 1hb Mac 2023]

Detailed Contents of Panduan Pengurusan Pejabat :

Panduan Pengurusan Pejabat (dahulu dikenali sebagai Arahan Perkhidmatan) adalah satu dokumen panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) untuk membantu pengurusan pejabat dan pentadbiran awam di Malaysia. Panduan ini memberikan garis panduan mengenai tatacara dan prosedur pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran, dan operasi pejabat.

Antara isu yang dibincangkan dalam panduan ini termasuklah tatacara permohonan cuti, penggunaan kenderaan rasmi, pengurusan fail dan rekod, pengurusan perjalanan perniagaan, pengurusan inventori, pengurusan mesyuarat, dan lain-lain lagi.

Panduan ini juga memberikan panduan mengenai etika dan tatacara kerja yang perlu diikuti oleh pegawai awam dan pekerja pejabat. Ini termasuklah amalan-amalan terbaik dalam berkomunikasi, penyelesaian masalah, dan pengurusan konflik di pejabat.

Sebelum penggantian nama pada 15hb Mei 2021, Panduan Pengurusan Pejabat dikenali sebagai Arahan Perkhidmatan. Panduan ini telah digunakan oleh kerajaan Malaysia untuk mengatur pengurusan pejabat dan pentadbiran awam selama beberapa dekad.

Find more statutes like Panduan Pengurusan Pejabat : Statutes

ISBN: 9789678929912
 
 

Latest releases

Get your copy today!
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
Save RM79.00
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
Save RM273.00
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
Save RM73.00
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Save RM142.00
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Save RM12.50
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Save RM72.45
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller