Panduan Undang-Undang Jenayah (Hingga 10hb Mei 2022)

  • RM52.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Panduan Undang-Undang Jenayah

[Kanun Tatacara Jenayah, Kanun Keseksaan, Akta Keterangan]

(Hingga 10hb Mei 2022)

Mengandungi:
Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593)
Kanun Keseksaan (Akta 574)
Akta Keterangan 1950 (Akta 56)
Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 (Akta 676)

Akta 593: Suatu Akta berhubung dengan Prosedur Jenayah.
Akta 574: Suatu Akta berkenaan dengan kesalahan-kesalahan jenayah.
Akta 56: Suatu Akta bagi menentukan undang-undang keterangan.
Akta 676: Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan yang berhubungan dengan pemberian keterangan oleh saksi kanak-kanak, dan mengenai perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.

Find more statutes like Panduan Undang-Undang Jenayah: Statutes
We Also Recommend