Perlembagaan dan Undang-Undang Am [Panduan Kepada Calon-Calon Peperiksaan Undang-Undang Kerajaan] (Hingga 5hb Jan 2023)

RM48.00 RM52.50 you save RM4.50
 
 
 

Perlembagaan dan Undang-Undang Am

[Panduan kepada calon-calon Peperiksaan undang-undang kerajaan]


(Hingga 5hb Januari 2023)

Detailed Contents Of Perlembagaan dan Undang-Undang Am :

"Perlembagaan dan Undang-Undang Am" merujuk kepada bidang undang-undang yang berkaitan dengan perlembagaan negara dan undang-undang am yang berlaku di Malaysia. Sebagai panduan kepada calon-calon peperiksaan undang-undang kerajaan, terdapat beberapa topik yang perlu difahami dengan teliti dalam bidang ini.

  1. Perlembagaan Malaysia: Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi negara yang menetapkan struktur dan fungsi sistem politik dan pentadbiran negara. Perlembagaan Malaysia terdiri daripada prinsip-prinsip asas seperti kedaulatan rakyat, prinsip perundangan yang baik, kebebasan individu, perlindungan hak asasi manusia dan lain-lain. Pelajar perlu memahami struktur dan fungsi Perlembagaan Malaysia, termasuk hak dan kuasa Parlimen, Mahkamah dan kerajaan persekutuan serta kerajaan-kerajaan negeri.

  2. Undang-undang Kontrak: Undang-undang kontrak adalah undang-undang yang mengawal perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Undang-undang ini merangkumi elemen-elemen seperti tawaran, penerimaan, pertimbangan, kebolehterimaan dan lain-lain. Pelajar perlu memahami asas-asas undang-undang kontrak dan bagaimana undang-undang ini digunakan dalam kehidupan harian dan dalam transaksi perniagaan.

  3. Undang-undang Jenayah: Undang-undang jenayah adalah undang-undang yang meliputi kesalahan-kesalahan yang berat seperti membunuh, merogol, mencuri dan lain-lain. Pelajar perlu memahami asas-asas undang-undang jenayah dan prosedur di dalam sistem kehakiman Malaysia, termasuk proses penangkapan, pendakwaan, bicara dan hukuman.

  4. Undang-undang Keluarga: Undang-undang keluarga meliputi perkahwinan, perceraian, hak penjagaan anak, pembahagian harta pusaka dan lain-lain. Pelajar perlu memahami asas-asas undang-undang keluarga dan bagaimana ia berfungsi dalam sistem kehakiman Malaysia.

  5. Undang-undang Harta Intelek: Undang-undang harta intelek meliputi hak cipta, paten, tanda dagangan dan lain-lain. Pelajar perlu memahami asas-asas undang-undang ini dan bagaimana ia digunakan untuk melindungi hak kekayaan intelek.

  6. Undang-undang Perniagaan: Undang-undang perniagaan meliputi peraturan-peraturan yang mengawal aktiviti perniagaan, termasuk undang-undang syarikat, undang-undang kewangan dan undang-undang perdagangan antarabangsa. Pelajar perlu memahami asas-asas undang-undang perniagaan .

Perlembagaan dan Undang-Undang Am Contains :

• Perlembagaan Persekutuan
• Akta Perwakilan Kuasa 1956 (Akta 358)
• Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)
• Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)
• Akta Kontrak 1950 (Akta 136)
• Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)
• Kanun Tanah Negara [Akta 828] – Divisyen II (Bahagian 4, 5 & 5(A))
• Akta Syarikat 2016 (Akta 777) (seksyen 1 – 364 sahaja)
• Sukatan Peperiksaan Undang-Undang Kerajaan


For more statutes like Perlembagaan dan Undang-Undang Am: Statutes


ISBN: 9789678929783
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller