Undang-Undang Kecil Bangunan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1985

  • RM34.56
    Unit price per 
  • Save RM4.94
Shipping calculated at checkout.

Only 10 left!

Undang-Undang Kecil Bangunan

(Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1985

& 

Building (Federal Territorry Of Kuala Lumpur) By-Laws 1985

[Hingga 1hb MAC 2019]
*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Detailed contents of Undang-Undang Kecil Bangunan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1985 :

Undang-Undang Kecil Bangunan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1985 (UUKB(WPKL) 1985) adalah undang-undang yang mengatur tentang perancangan, pembangunan, dan penyelenggaraan bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. UUKB(WPKL) 1985 bertujuan untuk memastikan pembangunan bangunan dilakukan dengan selamat, kualiti dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Berikut adalah beberapa hal penting yang diatur dalam UUKB(WPKL) 1985:

  1. Perancangan dan Pembangunan Bangunan UUKB(WPKL) 1985 menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pemilik atau pemaju bangunan dalam merancang dan membangun bangunan. Hal ini termasuk keperluan untuk memperoleh kelulusan perancangan dan kelulusan pembinaan sebelum memulakan pembinaan, serta mematuhi garis panduan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.

  2. Penyelenggaraan Bangunan UUKB(WPKL) 1985 juga mengatur tentang penyelenggaraan bangunan yang sudah dibina. Pemilik atau pengurus bangunan perlu memastikan bangunan itu selamat dan mematuhi garis panduan dan peraturan yang ditetapkan, termasuk pemeliharaan dan penggantian struktur bangunan yang rosak atau lemah.

  3. Kebisingan dan Pencemaran UUKB(WPKL) 1985 juga mengatur tentang kebisingan dan pencemaran yang dihasilkan oleh bangunan. Pemilik atau pengurus bangunan perlu memastikan bangunan tersebut tidak menghasilkan kebisingan atau pencemaran yang membahayakan kesihatan dan keselesaan penduduk sekitar.

  4. Kelulusan Pembinaan UUKB(WPKL) 1985 juga menetapkan prosedur kelulusan pembinaan, yang memerlukan pemilik atau pemaju bangunan untuk memperoleh kelulusan daripada Majlis Perbandaran Kuala Lumpur (DBKL) sebelum memulakan pembinaan. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam kelulusan ini termasuk tahap ketinggian bangunan, kepadatan, tempat letak kereta, kemudahan asas dan sanitari, dan penggunaan tanah.

  5. Penguatkuasaan UUKB(WPKL) 1985 juga memperuntukkan kuasa kepada pihak berkuasa seperti DBKL untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas pemilik atau pemaju bangunan yang tidak mematuhi undang-undang ini. Tindakan ini termasuk penalti, pemusnahan bangunan, dan penghentian sementara atau selama-lamanya dari aktiviti pembangunan.

Dalam kesimpulannya, UUKB(WPKL) 1985 adalah undang-undang penting yang mengatur tentang pembangunan bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Undang-undang ini memastikan bahawa pembangunan bangunan dilakukan dengan selamat, berkualiti dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk kepentingan keselamatan dan keselesaan umum. UUKB(WPKL) 1985 juga memastikan bahawa pembangunan bangunan tidak menyebabkan kesan negatif terhadap persekitaran dan komuniti sekitar. Melalui pematuhan dan penguatkuasaan undang-undang ini, pembangunan bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dapat dilakukan dengan berkesan, menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar yang selamat, kondusif dan estetik.

Undang-Undang Kecil Bangunan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1985 Mengandungi:

Undang-Undang Kecil Bangunan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1985
Building (Federal Territory of Kuala Lumpur) By-Laws 1985

Find more statutes like Undang-Undang Kecil Bangunan : Statutes