Undang-Undang Pencen Di Malaysia [Mengandungi Akta Pencen, Akta Kumpulan Wang Persaraan 2000 dll] (Hingga 01.11.2023)

RM19.69 RM22.50 you save RM2.81
 
 
 

Undang-Undang Pencen Di Malaysia

(Hingga 01hb November 2023)

 

Detailed contents of Undang-Undang Pencen Di Malaysia :

Undang-Undang Pencen di Malaysia adalah kumpulan undang-undang yang mengatur tentang sistem pencen atau persaraan bagi pekerja di sektor awam dan swasta di Malaysia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja untuk menerima persaraan yang layak dan memastikan kesetiaan pekerja dalam memberikan khidmat kepada majikan.

Antara undang-undang yang terkandung dalam Undang-Undang Pencen di Malaysia adalah:

  1. Akta Pencen 1980 : Akta Pencen 1980 (Akta 227) mengatur tentang persaraan bagi pekerja sektor awam di Malaysia. Akta ini memperuntukkan pembayaran persaraan wajib kepada pekerja sektor awam yang telah mencapai umur 55 tahun atau 30 tahun berkhidmat. Selain itu, a;kta ini juga memperuntukkan pembayaran persaraan sukarela bagi pekerja yang ingin bersara awal.

  2. Akta Kumpulan Wang Persaraan (KWAP) 2007 : Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662) mengatur tentang pembentukan dan pengurusan dana pencen untuk pekerja sektor awam dan swasta di Malaysia. KWAP bertujuan untuk memberikan perlindungan kewangan kepada pekerja semasa persaraan mereka.

  3. Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1991 : Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452) mengatur tentang pembentukan dan pengurusan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau dikenali sebagai EPF. KWSP merupakan satu skim persaraan bagi pekerja sektor swasta di Malaysia yang memperuntukkan simpanan oleh pekerja dan majikan untuk tujuan persaraan.

  4. Akta Insurans Pekerjaan 1991 : Akta Insurans Pekerjaan 1991 (Akta 753) mengatur tentang perlindungan insurans bagi pekerja yang mengalami kecederaan semasa bekerja. Akta ini memperuntukkan pembayaran faedah insurans untuk pekerja yang mengalami kehilangan upaya tetap atau kecacatan, atau kematian semasa bekerja.

  5. Akta Perhubungan Perusahaan 1967 : Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177) mengatur tentang perhubungan antara majikan dan pekerja di Malaysia. Akta ini memperuntukkan hak-hak pekerja untuk membentuk kesatuan sekerja atau kesatuan gabungan sekerja serta hak-hak lain yang berkaitan dengan perhubungan perusahaan.

  6. Akta Kerja 1955 : Akta Kerja 1955 (Akta 265) mengatur tentang perlindungan hak asasi pekerja di Malaysia. Akta ini memperuntukkan hak-hak asasi pekerja seperti gaji yang adil, cuti tahunan, cuti sakit, dan keselamatan di tempat kerja.

  7. Akta Perkhidmatan Awam 1962 : Akta Perkhidmatan Awam 1962 (Akta 11) mengatur tentang perkhidmatan awam di Malaysia. Akta ini memperuntukkan tatacara dalam pengambilan, kenaikan pangkat, dan pemecatan pekerja sektor awam, serta memperuntukkan hak dan tanggungjawab pekerja dan majikan dalam perkhidmatan awam.

Undang-undang pencen di Malaysia terus berkembang seiring dengan keperluan dan keadaan semasa. Sebagai contoh, Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 menggantikan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerjaan 1991 bagi pekerja sektor awam, dan Akta Insurans Pekerjaan 1991 diperbaharui pada tahun 2012 untuk memperkukuhkan perlindungan insurans bagi pekerja.

Harapannya, undang-undang pencen di Malaysia dapat terus diperbaharui dan diperkukuhkan untuk memastikan pekerja di Malaysia dapat menikmati persaraan yang layak dan memadai setelah berkhidmat selama bertahun-tahun.

Undang-Undang Pencen Di Malaysia Mengandungi:

Akta Pencen 1980 (Akta 227)
Peraturan-Peraturan Pencen 1980
Akta Penghitungan Semula Pencen 1980 (Akta 228)
Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238)
Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan1980 (Akta 239)
Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1990
Perintah Penyelarasan Pencen (Pencen Terendah Sekali) 2012
Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662)
Penetapan dan Pembatalan Penetapan Pencen Terendah Sekali di bawah Seksyen 22A
Penetapan dan Pembatalan Penetapan Pencen Terendah Sekali di bawah Seksyen 25

Find more statutes like Undang-Undang Pencen Di Malaysia: Statutes

SKU: 3790918028 ISBN: 9789678930093
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller