Undang-Undang Pencen Di Malaysia [Mengandungi Akta Pencen, Akta Kumpulan Wang Persaraan 2000 dll] (Hingga 20.6.2022)

  • RM22.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Undang-Undang Pencen Di Malaysia

(Hingga 20hb Jun 2022)

Mengandungi:

Akta Pencen 1980 (Akta 227)
Peraturan-Peraturan Pencen 1980
Akta Penghitungan Semula Pencen 1980 (Akta 228)
Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238)
Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan1980 (Akta 239)
Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1990
Perintah Penyelarasan Pencen (Pencen Terendah Sekali) 2012
Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662)
Penetapan dan Pembatalan Penetapan Pencen Terendah Sekali di bawah Seksyen 22A
Penetapan dan Pembatalan Penetapan Pencen Terendah Sekali di bawah Seksyen 25

Find more statutes like Undang-Undang Pencen Di Malaysia: Statutes
We Also Recommend