Undang-Undang Pilihan Raya (Hingga 5hb November 2022)

  • RM32.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Undang-Undang Pilihan Raya

(Hingga 5hb November 2022)

Akta 19 – Suatu Akta bagi membuat peruntukan mengenai pilihan raya bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan bagi Negeri-Negeri

Akta 5 – Suatu Akta bagi mencegah kesalahan pilihan raya dan perbuatan rasuah dan perbuatan yang menyalahi undang-undang dalam pilihan raya; bagi membuat peruntukan mengenai penubuhan pasukan penguat kuasa dan mengenai perkara yang berkaitan dengannya; bagi membuat peruntukan mengenai pelantikan ejen pilihan raya dan bagi mengawal belanja pilihan raya; dan bagi membuat peruntukan mengenai petisyen pilihan raya.

Akta 31 – Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi saraan, keistimewaan dan perlindungan anggota Suruhanjaya Pilihan Raya, bagi hukuman kesalahan yang berkaitan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, dan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:

Akta Pilihan Raya 1958 (Akta 19)
Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (Akta 5)
Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957 (Akta 31)
Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981
Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002
Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003

Find more statutes like Undang-Undang Pilihan Raya: Statutes
We Also Recommend