Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332), Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah (Hingga 1hb Julai 2022)

RM19.69 RM22.50 you save RM2.81
 
 
 

Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332), Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah 

(HINGGA 1HB JUL 2022)
 

Suatu Akta bagi membuat peruntukan yang lebih baik dalam undang-undang berhubungan dengan hak cipta dan bagi perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.

Detailed Contents Of Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332), Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah:

Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332) adalah undang-undang yang mengatur hak cipta di Malaysia. Berikut adalah penjelasan mengenai peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang terkait dengan akta ini:

  1. Peraturan-Peraturan Hak Cipta 1987 (P.U. (A) 63/1987): Peraturan-peraturan ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Akta Hak Cipta 1987, termasuk mengenai pendaftaran hak cipta, perlindungan hak cipta, penggunaan karya tercipta yang dilindungi hak cipta, pembayaran royalti, dan penyelesaian sengketa hak cipta.

  2. Perintah Hak Cipta (Pengkhususan) 1990 (P.U. (A) 205/1990): Perintah ini mengkhususkan hak cipta terhadap suatu karya tercipta atau jenis karya tercipta tertentu yang diproteksi di bawah Akta Hak Cipta 1987. Perintah ini juga menyediakan panduan mengenai pengkhususan hak cipta dan pendaftaran hak cipta.

  3. Perintah Hak Cipta (Yuran Permohonan, Yuran Pendaftaran, Yuran Pembaharuan dan Yuran Penyerahan Salinan) 1993 (P.U. (A) 275/1993): Perintah ini menetapkan yuran yang dikenakan untuk permohonan pendaftaran hak cipta, pendaftaran ulang, pembaharuan hak cipta, dan penyerahan salinan karya tercipta. Yuran yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis karya tercipta dan kewarganegaraan pemohon.

  4. Perintah Hak Cipta (Larangan Pemalsuan) 1997 (P.U. (A) 86/1997): Perintah ini melarang pemalsuan karya tercipta yang dilindungi hak cipta. Perintah ini juga menyediakan panduan mengenai tindakan hukum yang dapat diambil oleh pemilik hak cipta jika karya terciptanya dipalsukan.

  5. Perintah Hak Cipta (Lesen Amalan) 2012 (P.U. (A) 138/2012): Perintah ini menyediakan perincian mengenai syarat-syarat dan prosedur untuk mendapatkan lesen amalan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Lesen amalan diperlukan jika seseorang ingin menggunakan karya tercipta yang dilindungi hak cipta secara legal dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan tersebut.

  6. Perintah Hak Cipta (Pindaan) 2012 (P.U. (A) 229/2012): Perintah ini memperbarui peraturan-peraturan dan perintah-perintah sebelumnya dan memperkenalkan beberapa pindaan pada Akta Hak Cipta 1987. Pindaan ini meliputi pengenalan undang-undang baru mengenai perlindungan teknologi digital dan hak-hak pengguna yang lebih luas


Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332), Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah  Contains :


Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332)
Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Notis Pelarangan Import) 1987
Perintah Hak Cipta (Pertubuhan Kerajaan Dan Badan Antarabangsa) 1987
Perintah Hak Cipta (Perpustakaan Awam Dan Institusi Pelajaran, Sains Atau Profesional) 1987
Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Pemakaian Bagi Negara-Negara Lain) 1990
Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Pemberitahuan Sukarela) 2012
Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Tribunal Hak Cipta) 2012
Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Organisasi Pengurusan Kolektif) 2022
Perintah Hak Cipta (Entiti yang Diberi Kuasa) 2022
Find more books like Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332) : Akta/Statutes
ISBN: 9789678929462
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller