Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012 (Akta 747) dan Peraturan- Peraturan & Security Offences (Special measures) Act 2012 (Act 747) and Regulations (Hingga 15HB Januari 2020)

  • RM12.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


 

AKTA KESALAHAN KESELAMATAN (LANGKAH-LANGKAH KHAS ) 2012 (AKTA 747) 

DAN PERATURAN-PERATURAN 

&
SECURITY OFFENCES (SPECIAL MEASURES) ACT 2012 (ACT 747) 
AND REGULATIONS 
 
 
(HINGGA 15HB JANUARI 2020)
 

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi langkah-langkah khas yang berhubungan dengan kesalahan keselamatan bagi maksud mengekalkan ketenteraman awam dan keselamatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Mengandungi:
Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (Akta 747) 
Security Offences (Special Measures) Act 2012 (Act 747) 
Peraturan-Peraturan Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pemintasan Komunikasi) 2012 
Security Offences (Special Measures) (Interception of Communications) Regulations 2012

 
 We Also Recommend