Akta Makanan 1983 (Akta 281) & Peraturan-Peraturan (Hingga 5hb Februari 2023)

RM51.00 RM55.00 you save RM4.00
 
 
 

AKTA MAKANAN 1983 (AKTA 281) 

&
PERATURAN-PERATURAN 
 
(Hingga 5hb Februari 2023)
 
Suatu Akta bagi melindungi orang ramai terhadap bahayanya di segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan, dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya.

Detailed Contents Of Akta Makanan 1983 (Akta 281) :

Akta Makanan 1983 (Akta 281) adalah undang-undang di Malaysia yang mengawal keselamatan dan kualiti makanan. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi pengguna daripada risiko kesihatan yang berkaitan dengan penggunaan makanan yang tidak selamat.

Beberapa perkara yang diaturkan dalam Akta Makanan 1983 adalah:

  1. Definisi makanan - Akta ini menetapkan definisi makanan yang meliputi semua jenis makanan yang boleh dimakan, minuman, bahan tambahan makanan, dan sebarang produk yang digunakan untuk makanan.

  2. Peranan Kementerian Kesihatan - Akta ini memberikan kuasa kepada Kementerian Kesihatan untuk mengawal keselamatan dan kualiti makanan di Malaysia. Kementerian ini bertanggungjawab untuk memantau, mengawal dan mengambil tindakan ke atas makanan yang tidak selamat.

  3. Pendaftaran Makanan - Pengilang atau pengimport makanan perlu mendaftarkan produk mereka dengan Kementerian Kesihatan sebelum dijual di pasaran. Pendaftaran ini diperlukan untuk memastikan bahawa produk tersebut selamat dan mematuhi piawaian yang ditetapkan.

  4. Pengawasan dan Penguatkuasaan - Akta ini memberikan kuasa kepada Kementerian Kesihatan untuk memantau dan mengawasi keselamatan dan kualiti makanan di Malaysia. Pihak berkuasa juga mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang jika terdapat produk makanan yang tidak mematuhi piawaian yang ditetapkan.

Peraturan-Peraturan Makanan juga telah ditetapkan di bawah Akta Makanan 1983 untuk memperjelaskan piawaian yang ditetapkan oleh undang-undang. Beberapa peraturan yang ditetapkan termasuk:

  1. Peraturan Makanan 1985 - Peraturan ini mengandungi piawaian yang meliputi keselamatan dan kualiti makanan, bahan tambahan makanan, dan gred makanan. Peraturan ini memerlukan setiap makanan yang dijual di Malaysia mematuhi piawaian yang ditetapkan.

  2. Peraturan Kawalan Bahan Racun 1984 - Peraturan ini mengandungi piawaian untuk bahan-bahan kimia yang digunakan dalam makanan dan memerlukan pengilang atau pengimport untuk memberikan maklumat lengkap tentang bahan-bahan yang digunakan dalam makanan.

  3. Peraturan Kawalan Iklan Makanan 1999 - Peraturan ini memerlukan iklan makanan mematuhi piawaian tertentu dan tidak memperdaya pengguna dengan maklumat palsu atau menyesatkan.

  4. Peraturan Makanan (Labeling) 1999 - Peraturan ini memerlukan setiap makanan yang dijual di Malaysia mempunyai label yang jelas dan lengkap untuk membolehkan pengguna membuat pilihan yang bijak dalam memilih makanan yang mereka beli.

Suatu Akta bagi melindungi orang ramai terhadap bahayanya di segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan, dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya.

Akta Makanan 1983 (Akta 281)  Mengandungi:
Akta Makanan 1983 (Akta 281)
Peraturan-Peraturan Makanan 1985
Peraturan-Peraturan (Perluasan Pemakaian Akta Makanan 1983 bagi Tembakau dan Lain-lain) Makanan 1993
Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004
Peraturan-Peraturan Makanan (Notis di Bawah Seksyen 32B) 2007
Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009
Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009
Peraturan-Peraturan Iradiasi Makanan 2011
Peraturan-Peraturan Makanan (Fi Analisis Makanan) 2016
Peraturan-Peraturan Makanan (Pengkompaunan Kesalahan) 2017

Find more books like Akta Makanan 1983 (Akta 281): Akta/Statutes
ISBN: 9789678929851
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller