Akta Makanan 1983 (Akta 281) & Peraturan-Peraturan (Hingga 5hb Mei 2021)

  • RM52.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA MAKANAN 1983 (AKTA 281) 

&
PERATURAN-PERATURAN 
 
(Hingga 15hb Januari 2021)
 
Suatu Akta bagi melindungi orang ramai terhadap bahayanya di segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan, dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya.

Mengandungi:
Akta Makanan 1983 (Akta 281)
Peraturan-Peraturan Makanan 1985
Peraturan-Peraturan (Perluasan Pemakaian Akta Makanan 1983 bagi Tembakau dan Lain-lain) Makanan 1993
Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004
Peraturan-Peraturan Makanan (Notis di Bawah Seksyen 32B) 2007
Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009
Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009
Peraturan-Peraturan Iradiasi Makanan 2011
Peraturan-Peraturan Makanan (Fi Analisis Makanan) 2016
Peraturan-Peraturan Makanan (Pengkompaunan Kesalahan) 2017 We Also Recommend