Akta Pencegahan Keganasan (Akta 769) & Akta Langkah Khas Menentang Keganasan Di Luar Negara (Akta 770) [Hingga 20.4.21]

  • RM17.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA PENCEGAH KEGANASAN 2015 (AKTA 769)

PREVENTION OF TERRORISM ACT 2015 (ACT 769)
&
AKTA LANGKAH LANGKAH KHAS MENENTANG KEGANASAN DI LUAR NEGARA 2015 (AKTA 770)
SPECIAL MEASURES AGAINST TERRORISM IN FOREIGN COUNTRIES ACT 2015 (ACT 770)
 
(HINGGA 20hb APRIL 2021)
 
 
Akta 769 - Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan mengenai pencegahan pelakuan atau sokongan bagi perbuatan keganasan yang melibatkan organisasi pengganas tersenarai di sesuatu negara asing atau di mana-mana bahagian sesuatu negara asing serta bagi kawalan terhadap orang yang terlibat dengan perbuatan sedemikian dan bagi perkara yang berkaitan.

Akta 770 - Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan mengenai langkah-langkah khas bagi menangani orang yang terlibat dengan perbuatan melakukan atau menyokong perbuatan keganasan yang melibatkan organisasi pengganas tersenarai di sesuatu negara asing atau di mana-mana bahagian sesuatu negara asing dan bagi perkara yang berkaitan.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Mengandungi:
Akta Pencegahan Keganasan 2015 (Akta 769)
Prevention of Terrorism Act 2015 (Act 769)
Akta Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara 2015 (Akta 770)
Special Measures Against Terrorism in Foreign Countries Act 2015 (Act 770) We Also Recommend