Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)

RM17.00 RM19.00 you save RM2.00
 
 
 

Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) 

Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 673) 
[Hingga 25hb MAC 2009]

Detailed Contents Of Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) :

Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) adalah undang-undang Malaysia yang membincangkan tentang pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Akta ini berkuat kuasa pada 1 September 2011.

Tujuan utama Akta ini adalah untuk menyediakan peruntukan yang menyeluruh bagi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di seluruh Malaysia, termasuk pemungutan, pengangkutan, pemprosesan dan pembuangan sisa pepejal, serta menjaga kebersihan dan keselamatan awam.

Antara peruntukan penting dalam Akta ini termasuklah penubuhan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) dan Majlis Perbandaran Selayang, yang bertanggungjawab untuk menguruskan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di kawasan masing-masing.

Selain itu, Akta ini juga membincangkan tentang peraturan dan tatacara untuk mengawal pembuangan sisa pepejal, termasuk melalui pengenalan amalan-amalan hijau seperti kitar semula dan penggunaan semula bahan-bahan yang boleh dikitar semula.

Sanksi-sanksi yang terdapat dalam Akta ini termasuk denda, tindakan undang-undang dan penjara bagi sesiapa yang melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 sangat penting bagi memastikan pengurusan sisa pepejal yang selamat dan berkesan serta kebersihan dan keselamatan awam di seluruh Malaysia.

Find more books like Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672): Statutes
ISBN: 9789678920018
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller