Akta Perkongsian 1961 (Akta 135) & Akta Relief Spesifik 1950 (Akta 137) (Hingga 15hb June 2023)

RM8.75 RM10.00 you save RM1.25
 
 
 
 

AKTA PERKONGSIAN 1961 (AKTA 135) 

&
AKTA RELIEF SPESIFIK 1950 (AKTA 137) 
 
(Hingga 15hb June 2023)

Detailed Contents Of Akta Perkongsian 1961 (Akta 135) & Akta Relief Spesifik 1950 (Akta 137) :

Akta Perkongsian 1961 (Akta 135) adalah undang-undang yang mengatur tentang perkongsian perniagaan di Malaysia. Akta ini menyediakan peraturan-peraturan tentang pembentukan, operasi, dan pembubaran perkongsian perniagaan. Perkongsian adalah gabungan dua atau lebih individu atau syarikat yang bersepakat untuk menjalankan perniagaan bersama dengan tujuan mencapai keuntungan. Dalam perkongsian, setiap rakan kongsi mempunyai tanggungjawab dan kewajipan terhadap perniagaan yang dijalankan.

Beberapa aspek penting yang diatur oleh Akta Perkongsian 1961 termasuk:

  1. Pembentukan Perkongsian - Akta ini menetapkan bahawa perkongsian perniagaan perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebelum boleh memulakan operasi.

  2. Kewajipan Rakan Kongsi - Setiap rakan kongsi diwajibkan untuk memberikan sumbangan kepada perniagaan seperti modal, tenaga, dan kepakaran yang diperlukan.

  3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian - Keuntungan dan kerugian perniagaan akan dibahagikan mengikut perjanjian antara rakan kongsi, dan diatur oleh Akta Perkongsian.

  4. Kepentingan Kesetiausahaan - Rakan kongsi diwajibkan untuk menjalankan perniagaan dengan itikad baik dan memberi kesetiaan kepada satu sama lain.

  5. Tanggungjawab Terhadap Hutang - Setiap rakan kongsi bertanggungjawab terhadap hutang perniagaan. Ini bermakna jika terdapat kekurangan dana untuk menampung hutang, setiap rakan kongsi perlu memikul bahagian tanggungjawab yang sama.

Sementara itu, Akta Relief Spesifik 1950 (Akta 137) adalah undang-undang yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk memberikan bantuan kewangan kepada individu atau syarikat yang terjejas akibat peristiwa tertentu seperti bencana alam atau konflik bersenjata. Akta ini menyediakan mekanisme untuk menguruskan permohonan bantuan dan menyediakan syarat-syarat untuk kelayakan penerima.

Beberapa aspek penting yang diatur oleh Akta Relief Spesifik 1950 termasuk:

  1. Kelayakan Penerima - Penerima bantuan kewangan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akta ini.

  2. Jenis Bantuan - Bantuan kewangan yang diberikan boleh dalam bentuk pinjaman atau derma, dan akan bergantung pada jenis peristiwa yang berlaku dan keadaan penerima.

  3. Pengurusan Bantuan - Bantuan kewangan akan diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.

  4. Perakaunan - Penerima bantuan kewangan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perakaunan yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.

Akta Perkongsian 1961 (Akta 135) & Akta Relief Spesifik 1950 (Akta 137) Contains:

Akta Perkongsian 1961 (Akta 135)
Akta Relief Spesifik 1950 (Akta 137)
Akta 135 - Suatu Akta berhubungan dengan perkongsian
Akta 137 - Suatu Akta yang berhubungan dengan relief spesifik
 
Find similar books to Akta Perkongsian 1961 (Akta 135)  : Akta/ Statutes
ISBN: 9789678907873
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller