Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599), Peraturan-Peraturan & Perintah (Hingga 25hb Mei 2016)

RM19.69 RM22.50 you save RM2.81
 
 
 
 

Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599), Peraturan-Peraturan & Perintah

 
(HINGGA 25HB MEI 2016)
 
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pelindungan pengguna, penubuhan Majlis Penasihat Pengguna Negara dan Tribunal Tuntutan Pengguna, dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.


Detailed Contents Of Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599), Peraturan-Peraturan & Perintah :


Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599) adalah undang-undang Malaysia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna dan memastikan perlindungan yang adil dan saksama terhadap pengguna di Malaysia. Akta ini mengandungi peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang perlu dipatuhi oleh pengeluar, pengimport dan penjual barang dan perkhidmatan, supaya hak-hak pengguna terpelihara.

Peraturan-Peraturan di bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999 terdiri daripada lima belas peraturan yang mengandungi pelbagai maklumat berkaitan dengan pelbagai aspek yang berkaitan dengan hak-hak pengguna. Beberapa daripada peraturan-peraturan ini termasuk:

Peraturan 5 - Memperincikan kandungan dokumen perjanjian yang dibuat antara pengeluar dan pengguna.

Peraturan 7 - Mengandungi perincian mengenai caj-caj yang boleh dikenakan oleh pengeluar terhadap pengguna, yang boleh termasuk caj untuk khidmat pelanggan, caj untuk penghantaran, dan sebagainya.

Peraturan 11 - Memperincikan kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi oleh pengeluar ketika menawarkan jaminan atau jaminan kualiti terhadap produk mereka.

Peraturan 13 - Menentukan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pengedar dan penjual ketika memberikan maklumat tentang barang dan perkhidmatan kepada pengguna.

Sementara itu, Perintah di bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999 mengandungi maklumat yang lebih terperinci berkaitan dengan beberapa aspek yang berkaitan dengan hak-hak pengguna. Beberapa daripada perintah ini termasuk:

Perintah 3 - Mengandungi perincian tentang ketetapan dan penjelasan mengenai tuntutan pengguna untuk ganti rugi.

Perintah 8 - Memperincikan kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi oleh pengeluar ketika menawarkan pakej perkhidmatan kepada pengguna.

Perintah 10 - Mengandungi perincian mengenai tindakan yang boleh diambil oleh pengguna jika barang yang dijual tidak memenuhi standard yang ditetapkan.

Perintah 11 - Menentukan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pengeluar dan penjual ketika membuat tuntutan pengembalian wang.

Kesimpulannya, Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599) adalah undang-undang yang penting untuk melindungi hak-hak pengguna di Malaysia. Peraturan-peraturan dan perintah-perintah di bawah akta ini memberikan arahan yang jelas kepada pengeluar, pengimport, dan penjual barang dan perkhidmatan dalam memastikan perlindungan hak-hak pengguna. Oleh itu, adalah penting bagi pengguna untuk memahami hak-hak mereka di bawah undang-undang ini untuk mendapatkan perlindungan yang adil dan saksama.

Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599), Peraturan-Peraturan & Perintah Contains :


Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599)
Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Tribunal Tuntutan Pengguna) 1999
Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Pendedahan Maklumat Bengkel) 2002
Perintah Pelindungan Pengguna (Kontrak Perkhidmatan Hadapan) 2002
Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Standard Keselamatan bagi Mainan) 2009
Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Perakuan Pematuhan dan Tanda Pematuhan Standard Keselamatan) 2010
Perintah Pelindungan Pengguna (Larangan Terhadap Barang yang Tidak Selamat) 2011
Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012
Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Standard Keselamatan bagi Bateri Primer) 2013
Find more books like Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599) : AKTA
ISBN: 9789678926003
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller