Akta Pertubuhan 1966 (Akta 832) & Peraturan-Peraturan (Hingga 5hb Januari 2022)

RM14.00 RM15.00 you save RM1.00
 
 
 

Akta Pertubuhan 1966 (Akta 832) & Peraturan-Peraturan

(Hingga 5hb Januari 2022)

 

Suatu Akta berhubung dengan pendaftaran pertubuhan.

 

Details Contents of Akta Pertubuhan 1966 (Akta 832) & Peraturan-Peraturan :

Akta Pertubuhan 1966 (Akta 832) ialah sebuah undang-undang di Malaysia yang mengawal selia pertubuhan bukan untung dan kepentingan awam. Di bawah Akta ini, semua pertubuhan bukan untung di Malaysia perlu didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (JPP) dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Peraturan-peraturan di bawah Akta Pertubuhan 1966 termasuklah:

Peraturan 4 - Pendaftaran Pertubuhan: Pertubuhan perlu mengemukakan borang permohonan pendaftaran kepada JPP. Borang ini memerlukan butir-butir maklumat tentang pertubuhan termasuk nama, alamat, objektif, pemegang jawatan dan lain-lain.

Peraturan 5 - Pembaharuan Pendaftaran: Pertubuhan perlu memastikan maklumat pendaftaran mereka sentiasa dikemaskini dengan mengemukakan borang permohonan pembaharuan.

Peraturan 6 - Penolakan Pendaftaran: JPP berhak menolak pendaftaran pertubuhan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan awam.

Peraturan 7 - Pembubaran Pertubuhan: JPP boleh membatalkan pendaftaran pertubuhan jika didapati bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan awam.

Peraturan 8 - Pemilihan Pemegang Jawatan: Pertubuhan perlu mengadakan pemilihan pemegang jawatan dalam setiap tahun kewangan.

Peraturan 9 - Laporan Tahunan: Pertubuhan perlu mengemukakan laporan tahunan yang terperinci tentang aktiviti dan kewangan mereka kepada JPP dalam tempoh 60 hari selepas penutupan tahun kewangan.

Peraturan 10 - Pemegang Jawatan Yang Layak: Pertubuhan perlu memastikan pemegang jawatan mereka adalah layak dan tidak mempunyai rekod jenayah atau kesalahan moral yang merosakkan imej pertubuhan.

Peraturan 11 - Perubahan Dalam Pertubuhan: Pertubuhan perlu memberitahu JPP tentang sebarang perubahan dalam butir-butir maklumat pendaftaran mereka.

Peraturan 12 - Penubuhan Cawangan: Pertubuhan boleh menubuhkan cawangan-cawangan, tetapi perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh JPP.

Peraturan 13 - Pemberhentian Cawangan: JPP boleh membatalkan pendaftaran cawangan jika didapati bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan awam.

Peraturan 14 - Peruntukan Undang-Undang: Peraturan-peraturan ini adalah selaras dengan Akta Pertubuhan 1966 dan undang-undang yang berkaitan.

Demikianlah beberapa peraturan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Ia memberikan kerangka kerja yang jelas dan telus dalam mengawal selia pertubuhan bukan

Akta Pertubuhan 1966 (Akta 832) & Peraturan-Peraturan Contains :

-Akta Pertubuhan 1966 (Akta 832)
-Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984
-Peraturan-Peraturan Pertubuhan (Permohonan Bagi Perintah Perletakhakan) 1993
More statutes like Akta Pertubuhan 1966: Statutes

ISBN: 9789678929141
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller