Undang-Undang Am Malaysia – Jilid IV (Hingga 15hb April 2022)

RM37.50
 
 
 

Undang-Undang Am Malaysia – Jilid IV

(Hingga 15hb April 2022)

Detailed contents of Undang-Undang Am Malaysia – Jilid IV:

Undang-Undang Am Malaysia Jilid IV (UUAM IV) merupakan sebuah undang-undang yang diterbitkan oleh Percetakan Nasional Malaysia Berhad dan terdiri daripada dua jilid. UUAM IV memuatkan undang-undang dan peraturan-peraturan di Malaysia yang berkaitan dengan pelbagai bidang seperti kewangan, kesihatan, pengangkutan, dan sebagainya.

UUAM IV terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya adalah:

  1. Undang-Undang Perundangan Bahagian ini memuatkan undang-undang dan peraturan-peraturan penting yang terdapat di Malaysia seperti Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989, Akta Kastam 1967, Akta Perkhidmatan Bomba 1988, dan banyak lagi.

  2. Undang-Undang Lain Bahagian ini memuatkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti undang-undang hak cipta, undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan sebagainya.

  3. Akta Khusus Bahagian ini memuatkan akta-akta khusus yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, dan sebagainya.

  4. Jadual Kedua Bahagian ini memuatkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah dipinda sebelum diterbitkan dalam edisi terbaru UUAM IV.

  5. Indeks Bahagian ini memudahkan pengguna UUAM IV untuk mencari undang-undang atau peraturan-peraturan yang diinginkan dengan lebih mudah dan cepat.

UUAM IV adalah rujukan utama bagi para peguam, hakim, pegawai-pegawai kerajaan, pelajar undang-undang, dan orang awam yang ingin memahami undang-undang di Malaysia. UUAM IV telah dipinda dan dikemaskini dari semasa ke semasa untuk memastikan kemas kini dengan undang-undang terkini. Namun, perlu diperhatikan bahawa maklumat dalam UUAM IV hingga 20 April 2021, jadi terdapat kemungkinan undang-undang atau peraturan yang terkini tidak dimuatkan dalam edisi tersebut.

Undang-Undang Am Malaysia - Jilid IV Mengandungi:

Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155) & Peraturan-Peraturan
Akta Penagih Dadah (Rawatan Dan Pemulihan) 1983 (Akta 283)
Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 (Akta 301)
Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985 (Akta 316), Kaedah-Kaedah & Peraturan-Peraturan
Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332), Peraturan-Peraturan & Perintah- Perintah
Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988 (Akta 340)
Akta Polis 1967 (Akta 344)
Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

For more books like Undang-Undang Am Malaysia – Jilid IV: Statutes

 

ISBN: 9789678929448
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller