Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762), Peraturan-Peraturan & Perintah Terpilih GST (Hingga 1hb Mac 2018)

RM34.56 RM39.50 you save RM4.94
 
 
 

Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762),

Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah Terpilih [GST]

(Hingga 1hb MAC 2018)
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengenaan dan pemungutan cukai barang dan perkhidmatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.


Detailed Contents Of Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762) :

Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762) ialah undang-undang yang diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2014 untuk menggalakkan pengumpulan cukai atas barang dan perkhidmatan melalui Sistem Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST). Peraturan-Peraturan dan Perintah GST yang telah dikeluarkan berfungsi untuk menentukan bagaimana GST dikenakan, diuruskan dan dilaporkan.

Beberapa peraturan-peraturan dan perintah penting dalam GST termasuk:

  1. Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 - peraturan ini menyediakan penjelasan tentang cukai barang dan perkhidmatan, termasuk bagaimana cukai harus dikira dan dibayar oleh peniaga.

  2. Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengecualian) 2014 - peraturan ini memperkenalkan pengecualian dari cukai barang dan perkhidmatan untuk beberapa jenis barang dan perkhidmatan tertentu.

  3. Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembetulan) 2014 - perintah ini mengandungi maklumat mengenai bagaimana perbaikan yang perlu dibuat apabila terdapat kesalahan dalam pengiraan atau pembayaran cukai.

  4. Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Keluaran Cukai) 2014 - perintah ini mengandungi syarat dan peraturan yang diperlukan bagi pengeluaran cukai bagi peniaga GST.

  5. Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Bantahan) 2014 - perintah ini mengandungi maklumat tentang bagaimana seseorang boleh membuat bantahan terhadap keputusan yang diambil oleh pihak berkuasa cukai.

  6. Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengecualian Pemasok Luar Negara) 2018 - perintah ini memperkenalkan pengecualian dari cukai barang dan perkhidmatan bagi beberapa jenis perkhidmatan yang disediakan oleh pemasok luar negara.

  7. Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Cukai Dibayar Di Muka) 2017 - perintah ini mengandungi peraturan mengenai bagaimana seseorang boleh membuat bayaran cukai di muka untuk tujuan tertentu.

Akta 762, Peraturan-Peraturan dan Perintah GST yang telah dikeluarkan memainkan peranan penting dalam pengenaan dan pengurusan GST di Malaysia. Walaupun GST telah digantikan dengan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) pada tahun 2018, undang-undang dan peraturan yang diperkenalkan dalam konteks GST masih penting sebagai asas untuk pengenaan cukai jualan dan perkhidmatan yang baru.

 

Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762) Contains :


Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762)
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Amaun Pembekalan Bercukai) 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kadar Cukai) 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada Kerajaan) 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Fi Permohonan Ejen Cukai) 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengenaan Cukai Bagi Pembekalan Berkenaan Dengan Kawasan Ditetapkan) 2014
Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Ketetapan Awal) 2014
Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kajian Semula dan Rayuan) 2014
Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengenaan Cukai Bagi Pembekalan Berkenaan Dengan Zon Bebas) 2016
Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengemukaan Maklumat) 2017

Find more books like Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762): Akta/Statutes
ISBN: 9789678927116
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller