Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762), Peraturan-Peraturan & Perintah Terpilih GST (Hingga 1hb Mac 2018)

  • RM39.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762),

Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah Terpilih [GST]

(Hingga 1hb MAC 2018)
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengenaan dan pemungutan cukai barang dan perkhidmatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:
Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762)
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Amaun Pembekalan Bercukai) 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kadar Cukai) 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada Kerajaan) 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Fi Permohonan Ejen Cukai) 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengenaan Cukai Bagi Pembekalan Berkenaan Dengan Kawasan Ditetapkan) 2014
Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Ketetapan Awal) 2014
Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kajian Semula dan Rayuan) 2014
Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014
Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengenaan Cukai Bagi Pembekalan Berkenaan Dengan Zon Bebas) 2016
Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengemukaan Maklumat) 2017We Also Recommend