Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) Akta Penagih Dadah [Hingga 5hb Januari 2024]

RM21.88 RM25.00 you save RM3.12
 
 
 

Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) 

Akta Penagih Dadah
[Rawatan Dan Pemulihan] 1983 (Akta 283)
 Peraturan-Peraturan & Kaedah-Kaedah
 
[Hingga 5hb Januari 2024]
 

Akta 234 - Suatu Akta bagi membuat peruntukan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan, pengeksportan, pengilangan, penjualan, dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah berbahaya tertentu yang lain, membuat peruntukan khas berhubung dengan bidangkuasa mahkamah terhadap kesalahan-kesalahan yang tertakluk di bawahnya dan perbicaraan mahkamah dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.

Akta 283 - Suatu Akta bagi membuat peruntukan mengenai rawatan dan pemulihan penagih-penagih dadah dan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

 Detailed Contents Of Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) :

Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) adalah undang-undang yang digunakan di Malaysia untuk mengawal pengedaran, penjualan, dan penggunaan dadah berbahaya seperti heroin, kokain, dan methamphetamine. Di bawah Akta ini, seseorang yang didapati bersalah boleh dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman denda.

Sebagai tambahan, Akta Dadah Berbahaya 1952 juga mengandungi klausul yang memperuntukkan tindakan terhadap penagih dadah. Bagi tujuan ini, akta ini memperkenalkan Akta Penagih Dadah, yang memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk memasukkan penagih dadah ke dalam pusat pemulihan dadah dan memberi rawatan.

Berikut adalah butir-butir terperinci mengenai Akta Penagih Dadah di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952:

  1. Objektif Tujuan utama Akta Penagih Dadah adalah untuk memberikan rawatan dan pemulihan kepada penagih dadah. Akta ini juga bertujuan untuk membantu menangani masalah dadah di Malaysia dengan mengambil tindakan terhadap penagih dadah.

  2. Definisi Penagih Dadah Penagih dadah didefinisikan sebagai seseorang yang menggunakan dadah dan mengalami masalah kecanduan dadah, serta memerlukan rawatan dan pemulihan. Definisi ini merangkumi semua jenis dadah yang termasuk di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952.

  3. Kuasa Pihak Berkuasa Di bawah Akta Penagih Dadah, pihak berkuasa seperti polis dan pegawai penjara diberikan kuasa untuk memasukkan penagih dadah ke dalam pusat pemulihan dadah untuk tujuan rawatan. Pihak berkuasa juga boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap penagih dadah yang menolak rawatan.

  4. Pusat Pemulihan Dadah Akta Penagih Dadah memperkenalkan pusat pemulihan dadah sebagai tempat di mana penagih dadah akan diberi rawatan dan pemulihan. Pusat ini akan dikelola oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan akan mempunyai doktor dan kakitangan pakar yang terlatih dalam penjagaan penagih dadah.

  5. Rawatan Rawatan yang diberikan di pusat pemulihan dadah termasuk terapi tingkah laku, konseling, dan penggantian terapi, serta terapi psikoterapi. Objektif utama rawatan adalah untuk membantu penagih dadah menghentikan kecanduan dadah dan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai anggota yang berfungsi.

  6. Peranan Keluarga Keluaraga penagih dadah memainkan peranan penting dalam rawatan dan pemulihan. Keluarga akan diberi pendidikan dan penyuluhan tentang dadah dan bagaimana mereka dapat membantu penagih dadah semasa dan selepas rawatan.

  7. Peraturan Akta Penagih Dadah memperkenalkan peraturan yang mengawal

 

Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) Contains :

Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234)
Peraturan-Peraturan Dadah Berbahaya 1952
Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 (Akta 283)
Kaedah-Kaedah Pusat Pemulihan Dadah 1983
Kaedah-Kaedah Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) (Pemberitahuan Penagih) 1987
Kaedah-Kaedah Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) (Borang-Borang) 1998
Kaedah-Kaedah Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) (Syarat-Syarat Pengawasan Bagi Penagih Dadah Yang Menjalani Rawatan dan Pemulihan Dengan Sukarela) 1998
Peraturan-Peraturan Dadah Berbahaya (Borang) 2001

ISBN: 9789678930307
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller