Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) Akta Penagih Dadah [Hingga 15hb OKTOBER 2021]

  • RM25.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) 

Akta Penagih Dadah
[Rawatan Dan Pemulihan] 1983 (Akta 283)
 Peraturan-Peraturan & Kaedah-Kaedah
 
[Hingga 15hb OKTOBER 2021]
 

Akta 234 - Suatu Akta bagi membuat peruntukan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan, pengeksportan, pengilangan, penjualan, dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah berbahaya tertentu yang lain, membuat peruntukan khas berhubung dengan bidangkuasa mahkamah terhadap kesalahan-kesalahan yang tertakluk di bawahnya dan perbicaraan mahkamah dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.

Akta 283 - Suatu Akta bagi membuat peruntukan mengenai rawatan dan pemulihan penagih-penagih dadah dan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Mengandungi: 
Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234)
Peraturan-Peraturan Dadah Berbahaya 1952
Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 (Akta 283)
Kaedah-Kaedah Pusat Pemulihan Dadah 1983
Kaedah-Kaedah Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) (Pemberitahuan Penagih) 1987
Kaedah-Kaedah Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) (Borang-Borang) 1998
Kaedah-Kaedah Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) (Syarat-Syarat Pengawasan Bagi Penagih Dadah Yang Menjalani Rawatan dan Pemulihan Dengan Sukarela) 1998
Peraturan-Peraturan Dadah Berbahaya (Borang) 2001
We Also Recommend