Akta Fitnah 1957 (Akta 286) & Defamation Act 1957 (Act 286) [Hingga 5hb Februari 2022]

RM6.56 RM7.50 you save RM0.94
 
 
 

Akta Fitnah 1957 (Akta 286)

&

Defamation Act 1957 (Act 286) 


 [Hingga 5hb Februari 2022]
Suatu Akta berhubungan dengan undang-undang libel dan slander dan kepalsuan berniat-jahat yang lain.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Detailed Contents Of Akta Fitnah 1957 (Akta 286) & Defamation Act 1957 (Act 286)  :

Akta Fitnah 1957 atau Defamation Act 1957 (Akta 286) adalah undang-undang yang digunakan untuk melindungi individu daripada dituduh dengan perkara yang tidak benar dan boleh membawa keburukan kepada nama baik seseorang. Undang-undang ini memberi hak kepada individu yang merasa di fitnah untuk membawa tindakan undang-undang terhadap orang yang membuat tuduhan tersebut. Berikut adalah butiran mengenai undang-undang ini:

  1. Definisi fitnah

Akta Fitnah 1957 memberikan definisi untuk apa yang dikira sebagai fitnah. Definisi ini termasuk mana-mana komen atau pernyataan yang dibuat secara lisan atau bertulis yang membawa maksud bahawa seseorang itu melakukan jenayah, bersifat buruk atau mempunyai ciri-ciri yang boleh membawa keburukan kepada nama baik seseorang.

  1. Tindakan yang boleh diambil

Akta Fitnah 1957 memberi kuasa kepada individu yang merasa di fitnah untuk membawa tindakan undang-undang terhadap orang yang membuat tuduhan tersebut. Tindakan yang boleh diambil termasuk tuntutan ganti rugi dan permohonan injunksi untuk menghalang orang tersebut daripada membuat kenyataan yang sama di masa hadapan.

  1. Defences

Terdapat beberapa pertahanan yang boleh digunakan untuk membela diri daripada tuntutan fitnah. Pertahanan-pertahanan ini termasuk kebenaran, keterangan yang wajar, kebebasan bersuara, dan hak untuk memberikan kritikan yang berasaskan fakta.

  1. Sanksi yang dikenakan

Jika seseorang didapati bersalah dalam kes fitnah, sanksi yang mungkin dikenakan termasuk denda dan/atau hukuman penjara. Jumlah denda yang boleh dikenakan adalah terhad dan bergantung pada keadaan kes. Hukuman penjara pula tidak boleh melebihi tempoh tiga tahun.

  1. Pindaan terbaru

Seiring dengan berjalannya masa, terdapat pindaan kepada Akta 286 untuk menjadikannya relevan dengan dinamika perundangan dan sosial yang berubah.

Akta Fitnah 1957 (Akta 286) Mengandungi:

Akta Fitnah 1957 (Akta 286)
Defamation Act 1957 (Act 286)
Find more statutes like Defamation Act 1957: Statutes

ISBN: 9789678909662
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Save RM370.80
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
Save RM256.68
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller