Akta Imigresen 1959/ 63 (Akta 155) Dan Peraturan-Peraturan & Akta Pasport 1966 (Akta 150) (Hingga 5hb Jun 2022)

RM21.88 RM25.00 you save RM3.12
 
 
 

Akta Imigresen 1959/ 63 (Akta 155) Dan Peraturan-Peraturan

&
Akta Pasport 1966 (Akta 150)
(Hingga 5hb Jun 2022)
 

Akta 155 - Suatu Akta berkaitan dengan imigresen.

Akta 150 - Suatu Akta yang berhubungan dengan pemilikan dan pengemukaan dokumen perjalanan oleh orang yang memasuki atau meninggalkan, atau berjalan di dalam, Malaysia dan bagi memperuntukkan perkara yang berkaitan dengannya.


Detailed Contents Of Akta Imigresen 1959/ 63 (Akta 155) :

Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155) adalah undang-undang yang mengawal masuk dan keluar seseorang dari negara. Akta ini mengandungi peraturan yang berkaitan dengan perjalanan ke luar dan masuk ke dalam negara, syarat-syarat visa, syarat-syarat pekerja asing dan pengawasan imigresen. Akta ini juga mengandungi peraturan berkaitan dengan pengharaman masuk ke negara, pengusiran dan penahanan warga asing.

Di bawah Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155), seseorang yang ingin masuk ke dalam negara perlu mempunyai dokumen perjalanan yang sah seperti pasport. Pasport tersebut perlu dikeluarkan oleh kerajaan yang berkuasa dan masih sah pada tarikh perjalanan. Peraturan-peraturan lain seperti visa dan surat sokongan juga perlu dipatuhi oleh individu yang ingin memasuki negara.

Sementara itu, Akta Pasport 1966 (Akta 150) adalah undang-undang yang mengawal pembuatan dan penggunaan pasport. Undang-undang ini mengandungi peraturan berkaitan dengan keperluan untuk memohon pasport, pemilikan pasport dan penggunaannya. Akta Pasport 1966 juga mengandungi peraturan berkaitan dengan pemalsuan pasport, kehilangan pasport dan pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan pasport.

Di bawah Akta Pasport 1966 (Akta 150), setiap warga negara Malaysia berhak memohon pasport. Namun, pasport tersebut hanya boleh dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen kepada individu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Misalnya, individu tersebut mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan tidak terlibat dalam mana-mana kesalahan undang-undang.

Kesimpulannya, kedua-dua undang-undang ini sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keselamatan negara serta mengawal perjalanan ke luar dan masuk ke dalam negara. Setiap individu perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan di bawah kedua-dua undang-undang ini untuk mengelakkan sebarang masalah atau gangguan semasa melakukan perjalanan.

Akta Imigresen 1959/ 63 (Akta 155) Contains :

Akta Imigresen 1959/ 63 (Akta 155)
Peraturan-Peraturan Imigresen 1963
Peraturan-Peraturan Imigresen (Pentadbiran dan Pengurusan Depot Imigresen) 2003
Peraturan-Peraturan Imigresen (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) 2003
Akta Pasport 1966 (Akta 150)
Find more books like Akta Imigresen 1959/ 63 (Akta 155) Dan Peraturan-Peraturan & Akta Pasport 1966 (Akta 150): Akta/Statutes
ISBN: 9789678929455
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller