Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) (Hingga 10hb DISEMBER 2007)

RM23.00 RM25.50 you save RM2.50
 
 
 

Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) 

Peraturan-Peraturan 

(Hingga 10hb DISEMBER 2007)

Detailed Contents Of Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) :

Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) adalah undang-undang yang mengawalselia dan mengatur pendidikan tinggi swasta di Malaysia. Akta ini dikeluarkan pada tahun 1996 dan telah mengalami beberapa pindaan sejak itu, termasuk pada tarikh 10 Disember 2007.

Di bawah Akta 555, "institusi pendidikan tinggi swasta" bermaksud institusi yang menawarkan program pendidikan dan latihan yang setaraf atau lebih tinggi daripada Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setaraf. Akta ini memberi kuasa kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengawalselia dan mengeluarkan permit kepada institusi pendidikan tinggi swasta.

Beberapa ketetapan penting dalam Akta 555 adalah seperti berikut:

Permit: Institusi pendidikan tinggi swasta perlu memohon permit dari Kementerian Pendidikan Tinggi sebelum dapat beroperasi. Permit ini hanya boleh diberikan jika institusi itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian.

Standard kualiti: Kementerian Pendidikan Tinggi bertanggungjawab untuk menentukan standard kualiti untuk institusi pendidikan tinggi swasta. Standard ini meliputi kualiti pengajaran, penyeliaan pelajar, infrastruktur dan lain-lain.

Pengawalseliaan: Kementerian Pendidikan Tinggi mempunyai kuasa untuk memeriksa institusi pendidikan tinggi swasta untuk memastikan ia mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Institusi ini juga perlu mematuhi panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan melaporkan aktiviti mereka dari semasa ke semasa.

Peraturan disiplin: Kementerian Pendidikan Tinggi boleh menubuhkan badan disiplin untuk menangani pelajar yang melanggar peraturan institusi. Badan ini boleh mengambil tindakan disiplin yang sesuai seperti denda, penggantungan atau pembuangannya.

Perlindungan hak pelajar: Institusi pendidikan tinggi swasta perlu melindungi hak pelajar seperti hak untuk memilih program pengajian, mengakses maklumat, memberi pandangan dan adil dalam penggubalan dasar.

Penubuhan institusi pendidikan tinggi swasta: Tiada individu atau badan korporat boleh menubuhkan sebuah institusi pendidikan tinggi swasta tanpa permit dari Kementerian Pendidikan Tinggi.

Ini adalah beberapa ketetapan penting dalam Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) (hingga 10 Disember 2007). Akta ini penting untuk memastikan bahawa institusi pendidikan tinggi swasta di Malaysia mematuhi standard kualiti dan menghasilkan graduan yang berkualiti.
Find more books like Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555): Statutes
ISBN: 9789678918480
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller