Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) (Hingga 15hb Oktober 2022)

RM18.00 RM19.50 you save RM1.50
 
 
 

AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133) 

(Hingga 15hb Oktober 2022)
 
Suatu Akta untuk meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan jalan, parit dan bangunan dalam kawasan-kawasan pihak berkuasa tempatan di Malaysia Barat, dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. 
 

Detailed Contents Of Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) :

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) adalah sebuah undang-undang di Malaysia yang mengatur tentang pembinaan, pengurusan, dan pemeliharaan jalan, parit, dan bangunan di negara ini. Undang-undang ini telah diperbaharui pada 15 Oktober 2022.

Berikut adalah beberapa ketentuan penting dalam Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974:

  1. Definisi: Undang-undang ini mendefinisikan istilah-istilah seperti "jalan", "parit", "bangunan", "pemilik tanah", dan lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan, pengurusan, dan pemeliharaan jalan, parit, dan bangunan.

  2. Kewajiban pemilik tanah: Setiap pemilik tanah di Malaysia diwajibkan untuk memelihara jalan, parit, dan bangunan yang berada di atas tanahnya agar tetap dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan.

  3. Izin pembinaan: Setiap pembinaan jalan, parit, atau bangunan harus mendapatkan izin dari pihak berkuasa yang berwenang. Jika tidak, pemilik tanah tersebut dapat dikenakan hukuman.

  4. Pengekalan keadaan jalan, parit, dan bangunan: Pihak berkuasa yang berwenang bertanggung jawab untuk memastikan keadaan jalan, parit, dan bangunan di Malaysia tetap baik dan selamat digunakan.

  5. Pengambilan tanah: Pihak berkuasa yang berwenang dapat mengambil tanah dari pemiliknya jika tanah tersebut dibutuhkan untuk pembinaan jalan, parit, atau bangunan yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Pemilik tanah akan diberi ganti rugi yang wajar.

  6. Pengurusan kawasan perumahan: Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 juga mengatur tentang pengurusan kawasan perumahan di Malaysia. Setiap kawasan perumahan harus memiliki sebuah badan pengurusan yang bertanggung jawab untuk menguruskan kepentingan-kepentingan kawasan tersebut.

  7. Kesalahan dan hukuman: Undang-undang ini juga mengatur tentang kesalahan-kesalahan dan hukuman-hukuman yang dapat dikenakan jika seseorang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini. Beberapa kesalahan yang dapat dikenakan hukuman adalah membangun jalan, parit, atau bangunan tanpa izin, atau tidak memelihara jalan, parit, atau bangunan dengan baik.

Itulah beberapa hal yang terdapat dalam Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) yang telah diperbaharui pada 15 Oktober 2022. Undang-undang ini penting untuk memastikan bahwa pembinaan, pengurusan, dan pemeliharaan jalan, parit, dan bangunan di Malaysia dilakukan dengan baik dan selamat digunakan.

Find more books like Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133): Akta/Statutes

ISBN: 9789678928625
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Save RM370.80
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
Save RM256.68
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller