Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) & Perundangan Subsidiari Terpilih (Hingga 15hb Januari 2021)

  • RM35.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) & Perundangan Subsidiari Terpilih

 
 
(Hingga 15hb Januari 2021)
 
Suatu Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan.

Mengandungi:
Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
Undang-Undang Kecil Perumahan Awam (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2000
Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2002
Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2002
Undang-Undang Kecil Iklan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002
Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002
Undang-Undang Kecil Taman (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002
Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah PersekutuanPutrajaya) 2003
Undang-Undang Kecil Pengawalan Aktiviti di Tasik (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2004
Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2010
Undang-Undang Kecil Taman (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2012
Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016
Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016
Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016
Undang-Undang Kecil Pelesenan Petempatan Makanan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016
Undang-Undang Kecil Larangan Meludah (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2017We Also Recommend