Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) & Perundangan Subsidiari Terpilih (Hingga 15hb April 2022)

RM32.00 RM35.00 you save RM3.00
 
 
 

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) & Perundangan Subsidiari Terpilih

(Hingga 15hb April 2022)
 
Suatu Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan.

Detailed Contents Of Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) :

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) adalah undang-undang yang mengawal selia pengurusan dan pentadbiran bagi kerajaan tempatan di Malaysia. Akta ini mempunyai beberapa peruntukan penting yang perlu diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam urusan kerajaan tempatan. Di bawah ini adalah beberapa peruntukan yang terdapat dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976:

  1. Pengurusan dan Pentadbiran Kerajaan Tempatan Akta Kerajaan Tempatan 1976 memperuntukkan bahawa kerajaan tempatan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan sistem pengurusan yang berkesan untuk memastikan pentadbiran yang cekap dan efektif.

  2. Kuasa dan Tanggungjawab Kerajaan Tempatan Kerajaan tempatan mempunyai kuasa untuk mengawal dan menguruskan kegiatan-kegiatan di kawasan mereka, termasuk mengenakan cukai dan yuran, mengawal pemajuan tanah, dan menyediakan perkhidmatan dan kemudahan kepada penduduk tempatan.

  3. Peraturan dan Garis Panduan Kerajaan tempatan mempunyai kuasa untuk membuat peraturan dan garis panduan untuk mengawal dan menguruskan kawasan mereka. Peraturan-peraturan ini termasuk peraturan-peraturan mengenai kebersihan, keselamatan dan kesihatan awam, dan kualiti air dan udara.

  4. Perjawatan dan Pelantikan Pegawai Akta Kerajaan Tempatan 1976 memperuntukkan bahawa kerajaan tempatan mempunyai kuasa untuk melantik pegawai-pegawai yang diperlukan untuk menguruskan kawasan mereka. Pegawai-pegawai ini termasuk Pegawai Daerah, Pegawai Perancangan, dan Pegawai Kesihatan.

  5. Penyelesaian Pertikaian Akta Kerajaan Tempatan 1976 mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan pertikaian antara kerajaan tempatan dan penduduk tempatan atau syarikat. Mekanisme ini termasuk Mahkamah Kerajaan Tempatan dan Lembaga Penyelesaian Pertikaian Kerajaan Tempatan.

Perundangan Subsidiari Terpilih (Hingga 15hb Januari 2021) adalah satu set peraturan yang dibuat di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 untuk mengawal dan menguruskan aktiviti-aktiviti dalam kerajaan tempatan. Terdapat banyak peraturan yang termasuk di bawah perundangan subsidiari ini, termasuk Peraturan-Peraturan Kecil, Pekeliling-Pekeliling, Arahan-Arahan, dan Garis Panduan.


Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Contains :

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
Undang-Undang Kecil Perumahan Awam (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2000
Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2002
Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2002
Undang-Undang Kecil Iklan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002
Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002
Undang-Undang Kecil Taman (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002
Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah PersekutuanPutrajaya) 2003
Undang-Undang Kecil Pengawalan Aktiviti di Tasik (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2004
Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2010
Undang-Undang Kecil Taman (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2012
Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016
Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016
Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016
Undang-Undang Kecil Pelesenan Petempatan Makanan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016
Undang-Undang Kecil Larangan Meludah (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2017
Find more books like Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171): Akta/Statutes
ISBN: 9789678926669
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Save RM370.80
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
Save RM256.68
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller