Akta Kerja 1955 (Akta 265), Peraturan-Peraturan Dan Perintah & Perundangan Terpilih (Hingga 5hb Mac 2021)

  • RM29.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


 

AKTA KERJA 1955 (AKTA 265),

PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH & PERUNDANGAN TERPILIH 

MENGANDUNGI:
*AKTA HARI KELEPASAN MINGGUAN 1950 (AKTA 220)
*AKTA HARI KELEPASAN 1951 (AKTA 369)
*AKTA UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012 (AKTA 753) & PERATURAN-PERATURAN 
*PERINTAH GAJI MINIMUM 2020
 
(Hingga 5hb Mac 2021)
 
Buku ini mengandungi Akta-Akta yang berikut:
Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220)
Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)
Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753) & Peraturan-Peraturan
Perintah Gaji Minimum 2020

Akta 265 - Suatu Akta berkaitan dengan pekerjaan.

Akta 220 - Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenari hari kelepasan mingguan bagi orang-orang yang digunakhidmat di kedai, restoran dan panggung.

Akta 369 - Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank.

Akta 753 - Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi umur persaraan minimum dan bagi apa-apa perkara yang berhubungan dengannya.

Senarai lengkap kandungan buku ini:
Akta Kerja 1955 (Akta 265)
Peraturan-Peraturan Kerja 1957
Peraturan-Peraturan Kerja (Prosedur – Peruntukan-Peruntukan Bersaling) 1957
Peraturan-Peraturan Kerja (Mengambil Bekerja Wanita) (Konduktor Wanita) 1958
Peraturan-Peraturan Kerja (Mengambil Bekerja Wanita) (Pekerja-Pekerja Syif) 1970
Peraturan-Peraturan Kerja (Pembatasan Kuasa Pegawai) 1993
Peraturan-Peraturan Kerja (Kadar Minimum Elaun Bersalin) 1976
Peraturan-Peraturan Kerja (Faedah-Faedah Penamatan Dan Pemberhentian Kerja Sementara) 1980
Peraturan-Peraturan Kerja (Had Kerja Lebih Masa) 1980
Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Perluasan dan Pengubahsuaian Akta Kerja) 2000
Peraturan-Peraturan Kerja (Penyata Penggajian Tahunan) 2003
Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010
Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220)
Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)
Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)
Peraturan-Peraturan Umur Persaraan Minimum (Siasatan) 2013
Perintah Gaji Minimum 2020



We Also Recommend