Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Peraturan-Peraturan & Perintah (Hingga 5hb April 2021)

RM21.88 RM25.00 you save RM3.12
 
 
 

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (AKTA 514) 

PERATURAN-PERATURAN & PERINTAH-PERINTAH 

(Hingga 5hb April 2021)
 

Suatu Akta untuk membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang yang sedang bekerja, untuk menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

Detailed Contents of Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514):

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) adalah undang-undang yang ditetapkan di Malaysia untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Akta ini mengandungi peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang bertujuan untuk memastikan pematuhan oleh majikan dan pekerja untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Beberapa peraturan dan perintah penting di bawah Akta 514 termasuk:

  1. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengendalian Asap, Debu, Gas Beracun dan Bahan Kimia Berbahaya) 2000

Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk mengawal pengeluaran dan pendedahan pekerja kepada asap, debu, gas beracun dan bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Majikan dikehendaki mengenal pasti bahan kimia berbahaya dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengawal risiko pendedahan kepada pekerja.

  1. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengendalian Logam Berat) 2000

Peraturan ini mengandungi persyaratan untuk mengawal pengeluaran dan pendedahan pekerja kepada logam berat seperti timah, merkuri, plumbum dan kadmium di tempat kerja. Majikan dikehendaki mengenal pasti logam berat yang terdapat di tempat kerja dan mengambil tindakan untuk mengurangkan pendedahan pekerja.

  1. Perintah-Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Keselamatan dan Kesihatan) 1994

Perintah ini mengandungi persyaratan umum bagi tempat-tempat kerja, seperti keperluan untuk mengadakan penyelidikan kecelakaan, mengenal pasti risiko dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengawalnya, serta memastikan bahawa semua peralatan dan mesin di tempat kerja berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan.

  1. Perintah-Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengendalian Mesin-Mesin) 1993

Perintah ini menetapkan persyaratan untuk mengawal penggunaan mesin di tempat kerja, termasuk keperluan untuk mengadakan pemeriksaan berkala bagi mesin dan memastikan bahawa mesin dipasang dengan betul dan digunakan dengan selamat.

  1. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengendalian Getah Asli) 2006

Peraturan ini mengandungi persyaratan untuk mengawal pengeluaran dan pendedahan pekerja kepada getah asli di tempat kerja. Majikan dikehendaki mengambil langkah-langkah untuk mengawal risiko pendedahan pekerja kepada getah asli, seperti memastikan pekerja memakai alat pelindung diri yang sesuai.

Itulah beberapa peraturan dan perintah di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan dan perintah-perintah lain yang termasuk di bawah Akta ini, seperti Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengendalian Bising) 2019, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pencegahan dan Pengawalan Jangkitan Covid-19 di Tempat Kerja) 2021, dan banyak lagi. Semua peraturan dan perintah di bawah Akta 514 ini sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja dan memastikan bahawa majikan dan pekerja mematuhi persyaratan keselamatan dan kesihatan yang ditetapkan.

Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Mengandungi:

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan) (Pengecualian) 1995
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar dalam Perindustrian) 1996
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997
Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997
Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Larangan Penggunaan Bahan) 1999
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pendedahan Bising) 2019

Find more books like Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514): Akta/Statutes
ISBN: 9789678928007
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller