Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4), Peraturan-Peraturan & Kaedah-Kaedah (Hingga 10hb Oktober 2019) [SOCSO]

  • RM39.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (AKTA 4) 

PERATURAN-PERATURAN & KAEDAH KAEDAH 

(HINGGA 10HB OCTOBER 2019) 
 
Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan mengenai keselamatan sosial dalam kontingensi yang tertentu dan bagi membuat peruntukan mengenai beberapa perkara lain berkaitan dengannya.

Mengandungi:

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4)
Peraturan-Peraturan (Am) Keselamatan Sosial Pekerja 1971
Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Acara Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial) 1976
Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Bayaran-Bayaran Berkala Kepada Orang-Orang Tanggungan) 1984
Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Kadar Harian Minimum Faedah) 1984
Kaedah-Kaedah Keselamatan Sosial Pekerja 1971
Kaedah-Kaedah Pertubuhan Keselamatan Sosial (Lembaga Kenaikan Pangkat) 1988
Kaedah-Kaedah Keselamatan Sosial Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib) 1994
Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Kadar Harian Faedah Minimum) 1999
Kaedah-Kaedah Keselamatan Sosial Pekerja (Jawatankuasa Tatatertib dan Lembaga Rayuan Tatatertib) 2001
Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Pengkompaunan Kesalahan) 2006
Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Kadar Bulanan Elaun Layanan Sentiasa) 2013
Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Gaji Bulanan Purata Minimum) 2014
Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Amaun Faedah Pengurusan Mayat) 2017
 

We Also Recommend