Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)

RM34.56 RM39.50 you save RM4.94
 
 
 

Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah

&
Perintah
 
 (Hingga 15hb Oktober 2019)
 
Akta Kilang Dan Jentera 1967 ialah suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalan kilang berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang di dalamnya, pendaftaran dan pemeriksaan jentera dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Detailed Contents Of Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139) :

Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139) adalah undang-undang yang mengawal selia keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Akta ini mempunyai peraturan-peraturan, kaedah-kaedah, dan perintah yang berkaitan dengan pengendalian, penyeliaan, dan pengurusan kilang dan jentera.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan di bawah Akta ini adalah seperti berikut:

  1. Peraturan Kilang dan Jentera (Keselamatan dan Kesihatan) 1996 - Merupakan peraturan utama di bawah Akta ini. Peraturan ini mengandungi garis panduan bagi pengendalian, penyeliaan, dan pengurusan kilang dan jentera.

  2. Peraturan Kilang dan Jentera (Pemeriksaan) 1996 - Merupakan peraturan yang mengandungi garis panduan bagi pemeriksaan kilang dan jentera.

  3. Peraturan Kilang dan Jentera (Pembaikan) 1996 - Merupakan peraturan yang mengandungi garis panduan bagi pembaikan kilang dan jentera.

  4. Peraturan Kilang dan Jentera (Penyelenggaraan) 1996 - Merupakan peraturan yang mengandungi garis panduan bagi penyelenggaraan kilang dan jentera.

Kaedah-kaedah yang dikeluarkan di bawah Akta ini adalah seperti berikut:

  1. Kaedah Kilang dan Jentera (Pemeriksaan) 1996 - Mengandungi garis panduan bagi pemeriksaan kilang dan jentera.

  2. Kaedah Kilang dan Jentera (Pembaikan) 1996 - Mengandungi garis panduan bagi pembaikan kilang dan jentera.

  3. Kaedah Kilang dan Jentera (Penyelenggaraan) 1996 - Mengandungi garis panduan bagi penyelenggaraan kilang dan jentera.

Perintah yang dikeluarkan di bawah Akta ini adalah seperti berikut:

  1. Perintah Kilang dan Jentera (Tempat Kerja Berbahaya) 2006 - Mengandungi garis panduan bagi pengendalian tempat kerja berbahaya.

  2. Perintah Kilang dan Jentera (Pemeriksaan dan Penguatkuasaan) 2007 - Mengandungi garis panduan bagi pemeriksaan dan penguatkuasaan Akta ini.

Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139) dan peraturan-peraturan, kaedah-kaedah, dan perintah yang berkaitan dengan pengendalian, penyeliaan, dan pengurusan kilang dan jentera bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Setiap syarikat dan individu yang terlibat dalam pengendalian, penyeliaan, dan pengurusan kilang dan jentera perlu mematuhi peraturan-peraturan, kaedah-kaedah, dan perintah yang telah ditetapkan di bawah Akta ini.

Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139) Contains :

Peraturan-Peraturan (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi) Kilang dan Jentera 1970
Peraturan-Peraturan (Lif Letrik Penumpang-Penumpang dan Barang-Barang) Kilang dan Jentera 1970
Peraturan-Peraturan (Pemagaran Jentera dan Keselamatan) Kilang dan Jentera 1970
Peraturan-Peraturan (Orang-Orang Menjaga) Kilang dan Jentera 1970
Peraturan-Peraturan (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970
Peraturan-Peraturan (Pentadbiran) Kilang dan Jentera 1970
Peraturan-Peraturan (Perakuan Kebolehan- Peperiksaan) Kilang dan Jentera 1970
Peraturan-Peraturan (Pemberitahuan, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera 1970
Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Timah Hitam) 1984
Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Proses Asbestos) 1986
Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986
Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989
Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian) 1989
Kaedah-Kaedah Kilang dan Jentera (Mengkompaun Kesalahan) 1978
Perintah (Pengecualian) Kilang dan Jentera 1986
Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Skim Pemeriksaan Khas) (Pemeriksaan Berasaskan Risiko) 2014
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Perakuan Kelayakan Bagi Mesin Angkat) 2015
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Perakuan Kelayakan Bagi Bejana Tekanan Tidak Berapi) 2017

Find more books like Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139): Akta/Statutes
ISBN: 9789678927055
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller