Akta Koperasi 1993 (Akta 502) & Peraturan-Peraturan (Hingga 25hb September 2021)

  • RM22.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


 

Akta Koperasi 1993 (Akta 502) 

Peraturan-Peraturan 
 
[Hingga 25hb SEPTEMBER 2021]
 
 

Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi-koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut nilai-nilai kejujuran, kebolehpercayaan dan ketelusan koperasi bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi negara dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

 
 
Mengandungi:
 
Akta Koperasi 1993 (Akta 502)
Peraturan-Peraturan Koperasi 2010
Peraturan-Peraturan Tribunal Koperasi 1998
Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Pelaburan) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Majlis
Perundingan Koperasi Kebangsaan) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Fi) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Pengkompaunan Kesalahan) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Subsidiari) 2010We Also Recommend