Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 (Akta 776) & National Security Council Act 2016 (Act 776) (Hingga 15hb Ogos 2016)

  • RM15.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 (Akta 776) 

Dan 
Peraturan-Peraturan 
 &
National Security Council Act 2016 
And Regulations 
 
(Hingga 15hb OGOS 2016)
 
*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
*Note: This book contains both the English and Malay version

Akta 776 - Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Majlis Keselamatan Negara, perisytiharan kawasan keselamatan, kuasa khas Pasukan Keselamatan di dalam kawasan keselamatan dan perkara lain yang berhubungan dengannya.

Act 776 - An Act to provide for the establishment of the National Security Council, the declaration of security areas, the special powers of the Security Forces in the security areas and other related matters.

Mengandungi / Contains:
Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 (Akta 776)
National Security Council Act 2016 (Act 776)
Peraturan-Peraturan Majlis Keselamatan Negara (Pengambilmilikan Sementara (Tanah, Bangunan atau Harta Alih), Permintaan Penggunaan Sumber dan Pemusnahan Bangunan atau Struktur) 2016
National Security Council (Taking Temporary Possession (Land, Building or Movable Property), Demand for Use of Resources and Destruction of Building or Structure) Regulations 2016
Peraturan-Peraturan Majlis Keselamatan Negara (Tindakan dan Aktiviti yang Dilarang dalam Kawasan Keselamatan) 2016
National Security Council (Prohibited Actions and Activities within Security Area) Regulations 2016We Also Recommend