Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 (Akta 746),Peraturan-Peraturan dan Perintah (Hingga 5hb Mac 2016)

RM13.00 RM15.00 you save RM2.00
 
 
 

Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 (Akta 746)

,Peraturan-Peraturan dan Perintah (Hingga 5hb Mac 2016)

(HINGGA 5HB MAC 2016)

Suatu Akta untuk memudahkan pembayaran yang tetap dan tepat pada masanya, untuk mengadakan peruntukan bagi suatu mekanisme bagi penyelesaian pertikaian yang cepat melalui adjudikasi, untuk mengadakan peruntukan bagi remedi untuk mendapatkan bayaran dalam industri pembinaan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.

Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Detailed Contents Of Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 (Akta 746) :

Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 (Akta 746) adalah undang-undang Malaysia yang ditetapkan pada 15 April 2014 dan berlaku mulai 15 April 2014. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat pembayaran dalam industri pembinaan dan memberikan mekanisme penyelesaian perselisihan secara cepat dan murah melalui adjudikasi.

Beberapa definisi yang penting dalam undang-undang ini antara lain:

  1. Kontraktor - merujuk kepada mana-mana individu, syarikat atau badan yang melakukan kerja-kerja pembinaan.

  2. Pihak yang memberikan kerja - merujuk kepada mana-mana individu, syarikat atau badan yang memberikan kerja pembinaan.

  3. Adjudikator - merujuk kepada seseorang yang dihormati dan berpengalaman dalam bidang undang-undang dan pembinaan, yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan antara kontraktor dan pihak yang memberikan kerja.

Beberapa peruntukan utama dalam undang-undang ini adalah:

  1. Pembayaran - kontraktor harus dibayar dalam masa 30 hari setelah penghantaran invois. Jika pihak yang memberikan kerja tidak bersetuju dengan jumlah yang dikenakan dalam invois, pihak yang memberikan kerja hendaklah memberikan notis bertulis yang memperinci sebab-sebabnya.

  2. Perselisihan - jika terdapat perselisihan antara kontraktor dan pihak yang memberikan kerja, pihak yang memberikan kerja atau kontraktor boleh menuntut penyelesaian melalui adjudikasi. Adjudikasi adalah satu proses yang dilakukan oleh seorang adjudikator untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dalam tempoh 45 hari.

  3. Pelaksanaan keputusan adjudikasi - keputusan adjudikator adalah akhir dan mengikat. Pihak yang memberikan kerja hendaklah membuat bayaran dalam masa 14 hari selepas keputusan dibuat. Kontraktor boleh memfailkan keputusan ke mahkamah tinggi jika pihak yang memberikan kerja gagal mematuhi keputusan adjudikator.

Peraturan-Peraturan dan Perintah yang berkenaan dengan Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 adalah seperti berikut:

  1. Peraturan-Peraturan Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2014 - mengatur tentang prosedur adjudikasi, pelantikan adjudikator, kos adjudikasi dan beberapa lagi.

  2. Peraturan-Peraturan Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan (Pindaan) 2015 - membawa beberapa perubahan kepada Peraturan-Peraturan Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2014, termasuk mengenai kos adjudikasi.


Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 (Akta 746) Mengandungi:

Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012
Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012
Peraturan-Peraturan Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2014
Construction Industry Payment and Adjudication Regulations 2014
Perintah Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan (Pengecualian) 2014
Construction Industry Payment and Adjudication (Exemption) Order 2014

Find more books like Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 (Akta 746): Akta/Statutes
ISBN: 9789678925747
 
 

Latest releases

Get your copy today!
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
Save RM79.00
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
Save RM273.00
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
Save RM73.00
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Save RM142.00
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Save RM12.50
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Save RM72.45
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller